Historia magistra vitae

Ďábelský plán

Dnes v 6:36 |  Nezařazené

A budete volit znova ty, kdo tento stav zapříčinili?

Zahraniční dluh Česka stoupl na rekordních 4,5 biliónu. Spekulanti nakupovali koruny

Zahraniční zadluženost Česka ke konci června vzrostla na historické maximum téměř 4,5 biliónu korun, což odpovídá 92 procentům HDP země. K mimořádně rychlému nárůstu došlo letos kvůli spekulacím zahraničních investorů na posílení koruny po skončení intervencí ČNB.

°°Podotýkám, že do roku 1989 mělo bývalé Československo, směrem k zahraničí kladné saldo. Jeho největším dlužníkem byl Sovětský svaz. Popřevratové vlády za prezidentování Havla, řečnily Klausovými ústy o nedobytnosti tohoto dluhu a následně jej prodaly za pár drobných neznámé privátní společnosti (komu asi?). A co čert nechtěl - asi před měsícem nástupnická země Sovětského svazu Rusko přeze všechny sankce na pokyn USA uvalené naň západem uhradilo veškeré pohledávky, které vznikly i za éry Sovětského svazu.

Než půjdete k volebním urnám, laskavě si uvědomte, že mnozí politici dnes rozptýlení v různých stranách, mnohé osobnosti a vlivní podnikatelé vyrostli hned po převratu a od té doby ovlivňují veškeré dění ve státě, Babiše nevyjímaje°°

V. Berossos

https://www.novinky.cz/ekonomika/449670-zahranicni-dluh-ceska-stoupl-na-rekordnich-4-5-bilionu-spekulanti-nakupovali-koruny.html

Jak funguje Systém Target2

Eugen Prinz a další

"Kdyby lidé pochopili systém peněz, měli bychom zítra ráno revoluci." říkával Henry Ford. Německý autor Prinz a další čtenářům osvětlují, co to je systém Target 2.

Jak ve skutečnosti funguje systém Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System)?

TARGET2 je platební systém, který umožňuje bankám v EU provádět mezi sebou peněžní převody v reálném čase. Tento postup se označuje jako systém zúčtování plateb v reálném čase (real-time gross settlement - RTGS)

Webové stránky Evropské centrální banky uvádí, že Centrální banky v rámci EU a komerční banky, které jim v jednotlivých zemích podléhají, využívají Systém TARGET2 pro účely transakcí v eurech - a to jak vlastních, tak transakcí prováděných pro klienty - jde o více než 1 700 bank. Pokud započteme pobočky a dceřiné banky, umožňuje systém TARGET2 spojení s více než 55 000 bankami (a všemi jejich zákazníky) po celém světě.

Německo-italský obchod v systému Target 2 probíhá stejně, jako je obchod německých firem se Španělskem.

Například španělský podnik v Německu nakoupí výrobní stroje za 1 mil euro. Německá firma stroje dodá, španělský podnik za to poukáže peníze španělské obchodní bance, ta je dále poukáže španělské centrální bance. Španělská centrální banka tyto peníze již nepoukáže dále Evropské centrální bance (ECB), ale upozorní ECB pouze na to, aby zaznamenala, že dluží 1 mil eur, nejsou tedy poukázány skutečné peníze. ECB dále informuje německou centrální banku o tom, že má pohledávku na španělskou centrální banku, zde také nejsou poukázány žádné skutečné peníze. Německá centrální banka návazně poukáže 1 mil euro na účet obchodní banky prodejce výrobních strojů v Německu a ani zde neputují žádné peníze. Obchodní banka převede tyto peníze na účet prodejce.

Tímto systémem však některé eurostáty systematicky vytvářejí dluhy vůči Německu, navíc neexistuje žádná horní hranice resp. časové vymezení docílení vyrovnaného salda. Vyúčtování systému Target2 mezi státy se provádí ročně. Jde o vyúčtování, nikoliv vyrovnání. Tento systém tak de fakto vede k tomu, že Německo si platí vlastní exporty zejména do států jižní Evropy. Do současné doby jde o částku cca 800 miliard euro.

Pokud jde o otázku, zda za tyto Target2 dluhy získává úroky, což by mohly být jisté příjmy německého státu, tak ano, jsou na to úroky. Úrokování těchto sald je počítáno vždy podle platných úrokových sazeb. Až na to, že současný úrok na půjčky činí "0" procent. Německo tedy za to nic neobdrží.

Ve skutečnosti tak dochází k záchraně jihoevropských bank před bankrotem, který platí německý daňový poplatník. Bez tohoto systému by však německý export nemohl být tak výkonný. Nezaměstnanost by vzrůstala. Odhadem by bylo v Německu o více než 0,75 až 1 miliónu více nezaměstnaných.

Proto také možná stále mizí z českých obchodů domácí zemědělské produkty, aby se nakupovaly italské a španělské. Hledají všemožné způsoby, co importovat z těchto zemí, aby se to v rámci Target2 vyrovnávalo. Česká republika zatím není součástí Target2 systému do doby než přijme euro. Pracovní místa pak však budou mizet u nás.

Zdroj: http://www.pi-news.net/die-target2-sauerei/

Ďábelský plán!


Systémová otázka: zneužití geopolitiky k odvedení pozornosti mas

překlad a úprava OP

20. 9. 2017 Konjunktion-de

Z článku, který byl zveřejněn dne 3. srpna 2017 na blogu zde https://www.konjunktion.info/2017/08/systemfrage-geopolitik-als-ablenkungswerkzeug-fuer-die-massen/ V době překládání článku byl autor blogu nucen tento blog ukončit, z důvodu nejnovějších německých právních opatření, zejména v důsledku nevhodných komentářů, za které odpovídá, resp. ručí sám provozovatel. Je to i z důvodu rostoucích opatření proti některým kritickým hlasům k současnému dění. Týká se to například Thorstena Schulte, Olivera Janicha, Heiko Schranga, Jo Conrada. Zamyšlení je více než aktuální.

Pokud se člověk již léta zabývá geopolitickým a fiskálním rozvojem našeho systému tak ví, že důsledky a události, které se dějí, se vlastně již udály. A i když se jako varující pokouší ostatní lidi probudit, tak nemůže zabránit katastrofě nebo jí dokonce odvrátit. Neboť katastrofa, krize, kolaps nebo jak je chcete nazvat, již nastaly. Nyní jsme už jen svědky toho, jaké jsou první následky, a my se pokoušíme z toho vyvodit nějaké závěry.

Když se položí otázka "kdy nastane kolaps nebo krize", odpověď může znít pouze " trčíme přímo v ní". Krize se uvede vždy v reálném čase. Přitom to je ale obvykle tak, že většina lidí to buď nemůže, nebo to nechce rozpoznat. Je to zejména z toho důvodu, že se lidé koncentrují na jiné věci než na to si dát všechny očividné skutečnosti do souvislostí.

Již celá desetiletí internacionalisté/globalisté/elity (bankovní mafie USA/Velké Británie) chápou, že mohou využít nástroje "odpoutání pozornosti lidí od geopolitického dění", což jim umožňuje kontrolovat masy. Pokud se zaměříme na rozpoznání skutečných motivů, které stály za většinou válek mezi státy (je jedno ve které době), tak musíme konstatovat, že ve většině případů mocní světa nebo bohatí spolu dále na jedné straně udržovaly vzájemné obchody nebo dokonce toho tehdejšího nepřítele podporovali. Dnes víme, že monarchie a oligarchové vytvářejí diplomatická napětí a konflikty, aby mohli držet obyvatelstvo pod kontrolou. Války a konflikty, které byly zapříčiněny několika lidmi, spouštějí příležitost pro různé reakce obyvatelstva. Znamená to, že na místo, aby se lidé zaobírali intrikami bankovní mafie USA/VB, tak si jdou vzájemně po krku (například ve smyslu východ/západ, levice/pravice, konzervativci/liberálové, rusofilové/rusofobové, jedno náboženství/druhé náboženství atd).

Jeden z největších nesmyslů lidské historie je myšlenka, že konflikty vyvstávají z ničeho; než ta skutečnost, že existují nějaké dvě strany, které mají různé ideologické postoje, a proto vzájemně bojují. Ve skutečnosti většina konfliktů nemá nic společného s ideologickými rozdíly mezi vládami a finanční oligarchií. Pravé cíle těchto konfliktů jsou spíše lidé. Nebo abych byl přesný, pravým cílem je psychika lidí. Často jsou konflikty vyvolány za účelem vytvoření změny v myšlenkových pochodech mas nebo k odvedení pozornosti od jiných nebezpečí nebo také řešení.

Většina lidí tyto působící mechanismy nerozpozná, protože disponuje pouze krátkodobou pozorností a pamětí. Pokud bychom nějakého pozorovatele z roku 2007 posunuli do budoucnosti o 10 let, tak tento pozorovatel by našel svět, který se nachází v jakémsi volném pádu (světové hospodářství, peněžní systém, napětí východ-západ, zástupné války atd.). Šok pro takového pozorovatele by byl obrovský. Pokud se ale zeptáme člověka žijícího v současné době, jak si vyhodnocuje dnešní svět, tak ten asi řekne, že nemůže rozpoznat nic, kvůli čemu by si měl dělat starosti. Lidský rozum si velmi rychle zvyká na nové skutečnosti a v dechberoucí rychlosti se přizpůsobuje novým změnám. Jsme tedy velmi pružní a odolní, ale na druhou stranu také slabí, protože zapomínáme, jak by věci vlastně měly vypadat a již nejsme připraveni za určitá práva na svobodu, či jak je uvedeno výše, bojovat.

Očividně jsou lidé připraveni vzít věci do svých rukou až teprve tehdy, když už je vlastně úplně pozdě. A to často naprosto špatným způsobem a metodou (násilí, válka, atd.). Psal jsem o tom mnohokrát, že kolaps není nikdy jednotlivá velká událost, nýbrž že se jedná o plíživý proces. Dosud je rok 2017 rokem extrémního zrychlení, co se týká rychlosti krize. Abychom zůstali v obraze: zem při našem volném pádu již není příliš vzdálená.

Pokračující destabilizace našeho západního hospodářství je starost, která by nás měla nejvíce zaměstnávat. Toto na první pohled mnohé překvapí. Žijeme avšak v mrtvém fiskálním systému, který se re animuje už jen díky stimulujícím opatření "voodoo" ze strany centrální banky. Přičemž je doba účinnosti těchto opatření limitována. Hospodářský pokles je obrovskou hrozbou pro lidské přežití a jejich práv na svobodu. Ani samotná nukleární válka není srovnatelná s terorem souvisejícím s finanční katastrofou, protože při nukleární válce budou zasaženi všichni lidé. Také samotná bankovní mafie USA/VB při ní bude vymazána z povrchu Země, i když (pozn. red.NR - vyhoštění si myslí, že mohou přežít v bunkrech.

Při hospodářském kolapsu si naproti tomu bankovní mafie USA/VB ponechá určitou kontrolu a kontrolní prostředky jako biometrické sledovací systémy nebo připravené armády v případě války. K tomu lze udržet pomýlení lidí, že "vše může být zase jako dříve", jen když přejde dostatek času a bude dostatek trpělivosti. Právě z tohoto důvodu se žádná nukleární válka konat nebude. To spíše dojde k nějaké ohraničené atomové příhodě, ale nikoliv ke globální nukleární válce. Nebude žádná apokalypsa v duchu Hollywoodu. Budeme však svědky mnoha malých konfliktů, abychom naši pozornost koncentrovali právě na ně a ne na hospodářské problémy, neboť nabírají na převaze opatření ke kontrole těmi, kteří to způsobují.

Podívejme se krátce na světové hospodářství - majíc však stále na mysli to, že oficiální čísla, která nám jsou vládami předkládána, neodpovídají skutečnosti. Například oficiální množství lidí, kteří v USA dostávají potravinové lístky, od roku 2013 kleslo ze 47 miliónů na 42 miliónů. Při tom je však zamlčeno, že velká část poklesu souvisí s tím, že potravinové lístky ve státech USA dostávají pouze ti lidé, kteří jsou ochotní za to provést nějakou práci, což mnozí ochotni nejsou nebo nemohou.

Dalším příkladem je US statistika nezaměstnaných, která je aktuálně 4,4 %. Přitom se ignoruje skutečnost, že 95 miliónů Američanů již není započítáváno, protože podle oficiální statistiky Statistického úřadu jsou evidování jako že "ve skutečnosti vůbec nechtějí pracovat", a proto se na ně nemůže pohlížet jako na nezaměstnané. Ale také i u nás v Německu úřady manipulují. Týká se to zejména slov jako inflace, reprezentativní nákupní koš zboží, výše nezaměstnanosti atd.

Jen v USA bylo v tomto roce zavřeno 8 600 obchodů. Přitom spotřeba USA je brána jako ukazatel pro světové hospodářství. Mnozí pro tato uzavírání vidí důvod v růstu online obchodů. Ale online obchody představují v USA 8,5 % obratů (1. čtvrtletí 2017). To znamená, že online obchody nejsou ani náznakem dostatečné či dostatečně o tolik vyšší, aby kompenzovaly klasické obchody. K tomu stagnují US výdaje na spotřebu.

Hory dluhů států rostou do astronomických výšek. Zatímco USA sedí oficiálně na 20 bilionech amerických dolarů (dluhu), tak mají Američané dodatečně v rámci soukromých půjček sekeru ve výši 12,7 biliónů. Ale také oficiální dluhy Německa jsou 2,304 biliónů eur (cca 3,467 biliónů amerických dolarů), což odpovídá růstu o 268 miliard od roku 2010.

V Německu exploduje také trh s nemovitostmi, protože lidé již nedůvěřují hodnotě peněz. V USA si stále méně lidí může dovolit vlastní dům. Přitom se tam lámou rekordy v počtech prodaných aut a masově se poskytují půjčky na auta.

Člověk může uvést celou řadu dalších příkladů, ale všechny tyto výše uvedené úplně stačí k tomu, abych poukázal na to, že hospodářství západu, zejména USA, které jsou vždy pokládány za motor světového hospodářství, se nacházejí v trvalém úpadku. Tyto nestability povedou s největší pravděpodobností k tomu, že také kurzy akcií a trhy s dluhopisy budou implodovat. Tedy ty trhy, které zprostředkovávají zdání toho, že se ekonomiím na západě daří dobře.

Dříve nebo později přijde doba, kdy za to všechno bude muset někdo zaplatit účet a převzít odpovědnost. Politici, mezinárodní bankéři a bankéři centrálních bank (za kterými působí bankovní mafie USA/VB) se k odpovědnosti dobrovolně hlásit nebudou, i když jsou to právě ti, kdo způsobili bubliny a hromady dluhů. Jak se ale zbaví odpovědnosti?

Zaprvé tím, že na pódium postaví obětního beránka. Již celé měsíce píši, že Donald Trump představuje perfektního obětního beránka, na kterého lze ukázat prstem, když dojde ke krachu na trhu. On je dokonce tak hloupý, že si veřejně nárokuje chválu za aktuální akciovou bublinu. Což bankovní mafii USA/VB a bankéřům ještě zjednoduší vinu někomu podsunout.

Za druhé tím, že pozornost veřejnosti bude natolik zkreslená, že bude odvedena zcela jinam, než odkud hrozí mnohem větší nebezpečí.

Tak například by bankovní mafie USA/VB mohla využít situaci v Sýrii pro zahájení útoku NATO proti Sýrii, Rusku a Iránu, aby se přeci jen pokusili o vysněnou změnu režimu. I kdyby nebylo sesazení Assada vlastním cílem (což nevěřím), tak by byl chaos a také strach před světovou válkou, který by následně vznikl, tak velký, že by hospodářské otázky přestaly být hlavním tématem. Všichni věří, že s ukončením programu na změnu režimu v Sýrii, což Donald Trump nedávno ohlásil, byl také ad akta odložen plán na odstranění Assada. Avšak vyjádření Trumpa to nemusí bezpodmínečně znamenat. Neboť využití Daeshe jako prostředku, který se dnes více či méně volně pohybuje směrem k Evropě, dokonce zvyšuje pravděpodobnost, že západ má v úmyslu Assada odstranit, nebo ho spíše přímo napadnout. Jen někteří pochopili, že Turecko, asi díky pudu sebezáchovy, zveřejnilo postavení několika základen USA v Sýrii. Toto znamená, že západní jednotky v Sýrii působí a že ani v budoucnu nebude mít země klid.

Nejpravděpodobnější scénář pro odvedení pozornosti je ale Severní Korea. Poslední test mezikontinentální rakety (a vodíkové zbraně - pozn. red. NR) vyprovokoval západ k určení vysokého potenciálu nebezpečí. Již skutečnost, že Severní Korea může napadnout USA, stačí jako ospravedlnění pro preventivní úder ze strany USA. To přesto, že přímá invaze ze strany Severní Koreje nedává žádný smysl. Jakýkoliv útok Severní Koreje by pro ní samotnou znamenal plné vymazání státu z povrchu Země. Znamená to také, že i pozemní invaze jako preventivní opatření proti USA by neměla smysl a naopak by vyprovokovala k použití atomových zbraní ze strany USA. Co je, ale pravděpodobnější je to, že se tím má docílit chaosu, strachu a rozpolcenosti na západě a v rámci světového hospodářského systému.

A ještě malé připomenutí na okraj - vláda USA v těchto dnech vydala zákaz cestování do severní Koreje. Což je spojeno s výzvou, aby všichni Američani bezodkladně opustili Severní Koreu. Začátek zákazu platí od 1. září.

Také napětí, které vládne mezi Ruskem a USA/Evropou nabývá s podpisem Donalda Trumpa na další sankce nové dimenze. Tyto sám považuje za chybu, avšak svým podpisem se za ně staví a hospodářská válka tímto je zahájená. Dosavadní odpověď Ruska (vyhoštění 775 diplomatů USA) by mohl být teprve počátek.

Stejně jako dříve si myslím, že podléháme špatnému vzorci myšlení o vztahu západ/východ, což je nám prezentováno jako hra dvou protivníků, kteří nakonec však slouží stejným zájmovým skupinám a jsou jimi vedeni. To ale současně neznamená, že nemůže dojít ke skutečným konsekvencím pro normální smrtelníky, kteří se pohybují v tomto úmyslně vytvořeném stavu. Namísto války se zbraněmi dojde k hospodářskému konfliktu. Zatímco mezinárodní bankéři vytvářejí současnou ekonomii bublin a také z jejich prasknutí profitují, vina za to se přisoudí východu (a také Trumpovi), pokud tyto bubliny implodují.

Posledním momentem pro spuštění, což bych chtěl ještě zmínit, může být roztržka mezi Čínou a Indií, která je v posledních měsících stále zřetelnější. Rozbroje na hranicích obou atomových mocností mohou vést k zamrznutí diplomatických vztahů. Naneštěstí také zde existuje možnost, že bankovní mafie USA/VB využije toto napětí k provedení nějakého manévru k odpoutání pozornosti. Kdyby ovšem mělo mezi těmito nejlidnatějšími zeměmi dojít k otevřenému boji, tak by hospodářské důsledky byly pro celý svět katastrofální. Tedy i to by mohlo posloužit k odvedení pozornosti od finančního krachu, který již bankovní mafie USA/VB uvedla do chodu.

Pro mě všechna existující geopolitická napětí v roce 2017 nepředstavují žádnou náhodu. Mnohem více to vypadá, že tyto události byly perfektně naplánovány a zorganizovány, aby bylo dosaženo maximálního odvedení pozornosti mas. Nakolik bude tato snaha efektivní, bude závislé na tom, nakolik budou alternativní média a analytici schopni tyto manipulace přiblížit veřejnosti. Právě nejnovější zákony týkající se šmírování v sítích ve všech vládnoucích zemích tyto možnosti snižují a ztěžují možnosti a schopnosti nezávislých žurnalistů poukázat na všechny tyto hrátky moci a kriminální činy, které jsou odpovědné za bolest a utrpení. Čím extrémnější je geopolitické dění, tím budou lidé vyděšenější a tím bude také těžší oslovit lidi se skutečnými fakty. Proto je tak důležité stále o takových tématech hovořit.

Zdroj: https://www.konjunktion.info/2017/08/systemfrage-geopolitik-als-ablenkungswerkzeug-fuer-die-massen/

 

Další články