Historia magistra vitae

Zmatení jazyků

1. února 2016 v 22:09 |  Mé teorie

Při hledání pravdy po dávné, skoro zapomenuté historii si vypomáhám také neznámější knihou světa biblí, v níž lze nalézt ukryté informace o historii, je to těžké protože, skutečnosti jsou psána v podobenství, navíc zpřeházené. K hypotéze, co vlastně autoři bible sdělují světu, o Babylonských zmateních, jazyků, mně přivedla otázka jak je možné, že zakrátko po potopě světa se ve starém Sumeru, asi 6 000 př. n/l pěstovali identické zemědělské plodiny jak je známé dnes. Například, při vykopávkách byly nalezeny nádoby, které obsahovali pšenici a ječmen, vyšlechtěnou tak jak ji e známe des. Potopa světa, která je v bibli také zaznamenána se udála podle vědeckých poznatků, přibližně, před 10 500 lety To by znamenalo, že tehdejší člověk lovec a sběrač, během pouhých dvou tisíc let přešel od lovu k obhospodařování půdy a během relativně krátké doby, nemajíc, žádného vzdělání, vyšlechtil z jaké si divoce rostoucí trávy kulturní rostliny pro svou obživu a naučil se je zpracovávat. Takové tvrzení je dost přitažené za vlasy.

Ale už v té době tady byla vrstva vzdělaných kněží, a jsme opět o otázky, jak tak rychle dosáhly vysokého vzdělání v tak krátké době, že uměly vypočítat zatmění slunce, to znamená, že nutně museli znát a vypočítat pohyb dalších planet ve sluneční soustavě. To nelze jinak než bedlivým dlouhodobým pozorováním dění na obloze, přesným měřením rychlosti, vzdálenosti a času. Jak a kde vyrobili tak přesné měřící pomůcky a hvězdářskou techniku? Navíc v tak krátkém čase bez základních znalostí mechaniky a dynamky nebrzkých těles. Jediné možné vysvětlení je, že jim tyto vědomosti někdo předal. To také potvrzují mýty celého světa, které hovoří stejnou řečí nejen o Annnunaky z nebes, či o bozích, a vypráví, souhlasně o potopě světa jen názvy se liší. Nebo snad věříte tvrzení, že snad den za dnem nepřetržitě sledovali oblohu pouhým okem a na zemi si dělali, nějaké značky dnes vyšel měsíc přesně za tamtím kamenem přesně v tolik hodin, když dle tvrzení neměli nic, čím by měřili čas nebo, úhlové vteřiny, minuty, stupně, přitom dle tvrzení, takoví Inkové neznali ani kolo? Dostal jsem se do fáze, že musím opakovat, po celou historii lidstva, má někdo eminentní zájem o to udržet většinu lidí tohoto světa v neznalosti, jen proto, aby mohl tuto většinu snáze ovládat a bohatnout na jejich práci, pokud se nějaká pravda objeví, tak z ní dalšími nepravdami udělat nesmysl a k tomu též slouží velmi vydatně média veškeré mediální prostředky.

Jak, jsem zmínil mýty celého světa, a dochované texty hovoří o stejných událostech. Pokud připustíme tvrzení různých odborníků (s koncovkou u své odbornosti log) vědění a různých technických a měřících pomůcek těchto dávných národů, musíme vyloučit možnost kontaktu mezi Evropskými a Americkými civilizacemi. Jak je potom možné, že na obou kontinentech hovoří a popisují totožné události, božstva i létající stroje které božstva používali. Upozorňuji, že píšu o božstvech - bozích a ne o bohu, což je v dalším textu důležité. V původních Hebrejských textech bohové mají název ELOHIM, je tudíž užito množného čísla, pokud by se psalo o jednom bohu, bylo by užito jednotného čísla a jeden bůh by nesl název EL. Jak Mayské texty, tak staroindické védy vždy hovoří o stejných bozích, jen je různě pojmenovávají, dokonce popisují jejich válečné konflikty stejně jako hebrejské, to je jasným důkazem, že nemohlo jít o jednoho boha, vylučuji také, že válkami bohů byly míněny střety nebeských těles, protože všechny mýty popisují dosti věrně létající stroje a zbraně

Annunakové - bohové byli dle všeho vysoce vyspělé civilizace, zatím nevyřešenou otázkou zůstává, zda šlo o zbylou civilizaci předchozího věku, ukončeném světovou katastrofou a následnou potopou světa, například mohlo jít, o bájnou Atlantidu, nebo neznámou mimozemskou civilizaci. Píšu neznámou, protože když něco neznám nemohu tvrdit, že to neexistuje, vždyť o kolik prvků je širší Mendělejeva tabulka prvků od mojí povinné školní docházky, to by mně vědci dnes museli tvrdit, že v tu dobu ty prvky neexistovali a existují až dnes. Dle mýtů a nalezených textů byly učitelé, rádci lidské populace po potopě světa a své vědění předávali skupinkám vybraných lidí (odtud slovo vyvolený a přímo koresponduje, se slovem kněží) Jakými kritérii se řídily, při vybírání lidí ke vzdělávání není známo. Tito vybraní mněli prvotní úkol nabyté znalosti předávat dalším lidem, vyvolení velice brzy pochopili, jak je snadné neznalému nakukat kde jakou lež ve věcech, které si neznalý neumí vysvětlit. Z vyvolených se velice rychle utvořila uzavřená kněžská sekta, která drobty svého vědění za úplatu předávala, ale vždy jen tolik kolik uznala za vhodné a aby to neotřáslo jejich vůdčí rolí ve společnosti

Taková uzavřená skupina, nutně potřebuje stanovit nějaká pravidla, aby vystupovali všichni na veřejnosti jednotně, také vedení, které koordinuje vystupování na veřejnosti, jinak hrozí unik utajených informací, zaniká důvod existence a přichází rozpad skupiny. Toto nebezpečí si osobnosti sekty kněží byli vědom a velice brzy utvořily jaká si pravidla a hiearchiji. A jak známe z každodenního života, každý ve své společnosti má zájem být na vyšším stupínku společenského žebříčku než soused, stejné se dělo i v uzavřené sektě kněží. Byly mezi nimi jednotlivci, kteří se neuměli smířit s podřízenou rolí a pohodlného života se také nechtěli vzdát, tak v oblasti své působnosti upravovali své učení (kázání) aby získali co největší množství přívrženců. Nestalo se tak ze dne na den vyžadovalo to dlouhou a trpělivou práci a po nějaké době se tato jejich snaha zúročila tak, že se staly v oblasti svého působení vůdčí osobností, ale to se jejich kázání od původního společného základu velice lišilo. Tady někde lze hledat původ mnohočetnosti náboženství a biblí zmiňovaného zmatení jazyků v Babylonu.

Jsem si vědom, že se najde mnoho lidí, kteří nebudou souhlasit, obzvlášť věřící křesťané přesvědčení o slovu božím jak káže bible.

Tady mně dovolte poznámku, že křesťanská víra nevznikla z ničeho původ, lze hledat, v Izraeli kde křesťané vynikly podobně jako sekta Elejských kněží, podobných odštěpených sekt bylo v Izraeli přes třicet.

Reklama
Click here....
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.