Historia magistra vitae

Zrychlování času

9. února 2016 v 18:20 |  Mé teorie

Jak se může zrychlovat čas? Čas jak hovoří, Mayské mýty, se zrychluje, je to vůbec možné? Je sice pravda, že se změní o několik vteřin zemská rotace při velmi silném zemětřesení, ale to je tak malý časový úsek, o kterém nebýt vědeckého měření bychom nevěděli. Tak nepatrné odchylky by nikdo nepocítil, tak tady zrychlování času nelze hledat. Nelze ani uvažovat o nějakém převratném odčítání času, který by jej byť jen fiktivně zkracoval, protože čas lidstvo počítá celé věky dle rotace země a jsme zpět, že tak nepatrné odchylky jsou pro člověka nepodstatné. Co tedy Mayští učenci (kněží) mysleli tím zrychlováním času. Nesmysl! Současní astronomové a další vědecké kapacity se shodují, že Mayský kalendář, je nejdokonalejší a nejpřesnější kalendář jaký kdy byl člověkem stvořen. O zrychlování času jsme se tady nic nedozvěděl, zbývá pouze zírat jaké, že to měli Mayští vzdělanci nesmírné vědomosti.

Ovšem pokud vezmeme v potaz Mayské mýty ještě dále a uznáme, že není možné vymyslet něco z ničeho musíme nutně dojít k přesvědčení, že mýty celého světa v sobě skrývají racionální jádro, obzvlášť pokud totožné mýty se nacházejí na všech světadílech od severu k jihu, od západu k východu zejména kolem 35 rovnoběžky. To už nemůže být náhoda. Pak nutně musíme vzít jako fakt, že dle mýtů jsme pátá lidská civilizace. Když se badatelé ptali, odkud mají takové vědomosti, dostalo se jim odpovědi, že od Olméků. Olmékové, je zdědili od svých předchůdců. To jasně ukazuje, že Mayské znalosti jsou mnohem staršího data a mohou sahat do doby k úsvitu civilizace - doby krátce po biblické potopě světa. To, ale znamená, že to nemohli být znalosti nabyté, ale musel jim je někdo předat. Vždyť jen když si představíme, že zemská osa opíše kruh 360 stupňů, uplyne doba 25920let tj. posune se o 1stupeň za 72let, takže je prakticky nemožné, aby tento nepatrný posun mohl být zjištěn pouhým pozorováním, jak se nám věda a školní nauka snaží namluvit. Na pozorování z lidského hlediska tak nepatrného posunu o 1 úhlový stupeň nestačí dvě generace a o přesnosti takového měření nelze vůbec hovořit, přitom jejich kalendář je jak jsem zmínil výše, nejpřesnější jaký kdy byl člověkem stvořen.

Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, musíme se smířit, že tyto znalosti musel lidstvu někdo předat a musela to být po stránce vědomostí skutečně nevídaně vzdělaná bytost a je mizivá pravděpodobnost, že by to byl přeživší člověk, a když vezmu omezenou kapacitu našeho mozku, dokážeme využít max 8% mozkové kapacity, je pravděpodobnost nabytí tak velikých znalostí v tak krátkém čase poznáváním současného prakticky nemožná. Současně je zarážející, že tyto lidskému druhu darované vědomosti o vesmíru, se v časech Egyptské říše postupně vytrácejí, až zcela zanikly. Znovu se s nejbližším vesmíru lidstvo poznává až ve 20 století. Vytratili se úplně a proč? Nevytratili se, pouze vládnoucí moc si tyto vědomosti uzurpovala pouze pro svůj prospěch (neznalému se lehko vládne). Nejsem asi daleko od pravdy, když řeknu, že největší podíl na ztrátě všeobecného vědění má na svědomí kněžský stav všech náboženství, vždyť na zdobných malbách v křesťanských chrámech lze nalézt vyobrazení předmětu, který dnes nazýváme UFO - létající talíř, přitom o tomto fenoménu se opatrně začíná hovořit až v padesátých letech 2O století

Řecký filosof Platon, který je dodnes uznávaný napsal o Atlantidě, jejíž existenci odborná veřejnost nezpochybňuje, čerpal z mnohem starších záznamů a mýtů. Popsal Atlantidu a její obyvatele jako velice vyspělé a vzdělané, leč Atlantida z nám neznámých důvodů zmizela v hlubinách oceánu před dávnými věky.

21. 12 tr. protíná země galaktický rovník, zemská osa dokončí pomyslnou kružnici, to se udá 1x za 25 920 let, souběžně dochází k více mimořádnostem na zemi i ve sluneční soustavě. Vlivem mimořádné kumulace mnohých i neznámých energetických sil se mohou dít ve sluneční soustavě mimořádné děje, které mohou přinést pro pozemský život i dramatické události.

Jako, zemské osa opisuje periodicky kruh, neměně po miliony roků na stejném principu funguje celý vesmír, vše se pohybuje v kruhu. (elipsu lze považovat v tomto případě za zploštělý kruh). To znamená, že se planety téměř pravidelně setkávají, přibližují, vzdalují, také se vzájemně ovlivňují a vždy s podobnými důsledky.

Bájná Atlantida byla zničena před potopou světa (je zmiňována v bibli a jsou důkazy, že potopa tehdy známého světa skutečně byla), to znamená přibližně před 12 500 lety, to odpovídá polovině cyklu, kterou urazí zemská osa na své kruhové pouti po nebeském zvířetníku. Co se tenkrát udalo, jaké vlivy z vesmíru působili na matičku zemi? Na to už jen těžko dostaneme odpověď.

Ale je skutečností, že Atlanťané byli technologicky vyspělý národ a přesto, že neznáme jejich technologie a jejich užití v praxi, určitě užívali nějaký komunikační systém k podávání zpráv a organizaci společnosti, do vzdálených míst určitě užívali nějaké dopravní prostředky, tak cesta z jednoho konce Atlantidy na druhý netrvala mnoho dnů, ale stačilo pár hodin a doručení zprávy trvalo jen pár chvil a ne dnů, ani hodin.

Škrtem pera se přenesu do 19 století - počátek vědecko technologické revoluce, vynález parního stroje a jeho využití ve výrobě, zakrátko dopravě, telefon značně zrychlili cestování ze dnů na hodiny, předávání zpráv ze dnů na minuty. Vývoj pokračoval do dnešního nám známého stavu, kdy můžeme s přítelem hovořit okamžitě, ač je na druhém konci světa. Tady máme zrychlování času, blízké tomu jak to mohlo být v Atlantidě a ocitáme se, jak to nazvali Mayové na konci věku - jedné epochy lidstva. Nikdo nemůže říct, co bude dále, vše co bylo, dosud řečeno jsou ničím nepodložené teorie jako ta o konci světa vzešlé z nesprávné interpretace, kdy někdo napsal místo konec věku - dokončení kruhu zemskou osou - známý spíše pod názvem Platonův rok - konec světa. Veškeré dění se vždy ve stejný čas opakuje tak jak se ve stejný čas setkávají vesmírná tělesa a pokud nedojde k odchylce, vše se opakuje v časovém kruhu. Neznamená to, že nutně život na zemi skončí, bude však zcela jiný.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.