Historia magistra vitae

Končí smrtí život a kam odchází duše

16. března 2016 v 17:16 |  Mé teorie

Končí smrtí život:

Smrt, to není téma na zábavné čtení. Nehledím však na smrt jak většina lidí, proto vám chci sdělit - shlédl jsem před časem dokument, v němž mne zaujalo pojetí smrti jednoho přírodního národa. V dokumentu pozůstalí smrt bližního přijali s radostí a ne jak my lidé z civilizace. Jejich filosofie spočívá, že duše zemřelého je zbavena pozemského strádání.

Zmíněná scéna mně donutila přemýšlet o smrti trochu jinak a pomohl jsem si fyzikou ze základní školy, vědouc, že živý organismus, tedy i lidské tělo má jistý energetický potenciál. Ze školní fyziky si pamatují, jak nám učitel vysvětloval na rozsvícené žárovce, že energie se nevytratí, nelze ji zničit, že ta se pouze transformuje v jiné energie jako je světlo a teplo. A že se zajímám o utajovanou historii, zahloubal jsem se do stohu literatury včetně bible. Mýty z celého světa vypráví o duších zemřelých, jak opouští těla zesnulých a totéž v jiném kontextu je napsáno i v bibli.

Vzal jsem veškeré informace, co jsem mněl, řádně ve své makovičce promíchal a po svém analyzoval. Výsledek možná mnohé z vás překvapí. Smrt se dá připodobnit odložení obnošeného šatu, duše = energie, ten šat = tělo opustí. Už bylo dosti řečeno a napsáno o prožitcích lidí, kteří požili klinickou smrt, jsem přesvědčen, že neměli halucinace jak tvrdí lékaři, vnímali skutečnost, jejich duše = energie se začala vzdalovat neznámo kam. Že neznámo kam je jedině dobře, protože člověk svým jednáním nejhorší tvor na zemi by tohoto poznání, jako každého jiného ve své chamtivosti zneužil.

Až přijde můj čas díky tomuto poznání ze smrti, nemám strach. Podotýkám, že nevěřím v boha, jak ho prezentuje církev, vše je totiž trochu jinak.

Kam odchází duše:

Po zveřejnění článku o smrti jsem byl dotázán, kam odchází duše. Při odpovědi na tuto otázku se pohybuji na velmi tenkém ledě zatím neověřitelných hypotéz, a že moje vidění problému neodpovídá zažitému dogmatu, budu mít odpůrců více než dost. Píšu dogmatu, ano vždyť zažité vychází pouze z biblických textů, kde není přípustný jiný výklad, přesto že ani v bibli není podán jediný důkaz. Teologové odpovědí, tak to je v bibli napsáno, vše je dílo boží a mají vystaráno. Ve své odpovědi použiju informací čerpaných ze starých mýtů, bible a fyzikálních, nepopiratelných faktů

Vše, na toto téma jsou neověřitelné hypotézy, skutečnost zůstane člověku utajena tak dlouho, dokud e nezbaví materialistického vnímání světa, dokud bude uznávat jen to, co jde změřit, zvážit apod. Ve své práci použiju odborníky uznávané odhady či zjištěni, že jen velmi inteligentní člověk dokáže využívat kapacitu mozku pouze max. na osm procent. Když to přirovnám k počítači a přidám hypoteticky, až 200 % procent zálohovaní programu dostaneme se na 24 % což je téměř čtvrtina a 200% procent zálohování se mně jeví jako nesmysl, ale budiž. Je, to opět hypotéza. Je tady energetická podstata všeho živého, člověka nevyjímaje. Nezničitelnost energie je prokázána, stejně tak energetický potenciál lidského těla, Tělo umírá, když jsou energetické toky v těle přerušeny např. těžkým úrazem, či jiným poškozením některého orgánu. Největší zásobu energie disponuje mozek a ten pokud je zásoben kyslíkem je schopen po určitou dobu energii udržovat do jejího vyčerpání, a jsme u meritu věci. Ta energie se mnění v teplo, to uniká do okolního prostředí a to je počátek fyzikální transformace energie živého organizmu i člověka. Unikající teplo různých vlnových délek nese sebou energetický záznam, který má v sobě zaneseny veškeré údaje opuštěného energetického hostitele a pro nás nepředstavitelnou rychlostí se dále transformuje v nám neznámou energii (duši). Jak a v co se transformuje energie po opuštění hostitele - našeho těla neví věda prakticky nic. Zůstávají nám pouze výpovědi lidí, kteří přežili klinickou smrt, po návratu vyprávěli o svém prožitku, jako o cestě tunelem ke světlu, pří níž cítili úžasný klid a pocity nevšedního blaha. Lékaři vysvětlují, že tito navrátilci mněli vidiny, způsobené nedostatečným okysličením mozku.

S tím si dovolím nesouhlasit, protože to odporuje mému vlastnímu prožitku při plném vědomí a výkonu mojí zodpovědné práce, při níž mám ve svých rukou životy lidí. Při výkonu mé práce mně zalilo zvláštní světlo slunečního jasu, přestože byla ještě všude tma a do rozednění scházely ještě asi dvě hodiny a po celý zmíněný čas jsem mněl neobvykle zostřené vnímání a práci vykonával mimořádně soustředěně a absolutní přesností. Zmíněné světlo nebylo teplé ani studené a já byl úžasně vyrovnaný a spokojený neřknuli, prožíval jsem pocit velikého štěstí. Bylo mně smutno, když se vše vrátilo do normálu, jakému jsme přivyklí

Při pročítání, historických vědeckých faktů jsem pojednou začal vidět rozpory a mnohdy byly vynechány celé etapy lidské historie, které mnohem komplexněji vyplňovaly mýty národů, existujících dávno před Egyptem, přibližně 8000 let před n/l. V bibli popisovaná potopa světa se skutečně udála přibližně před 12500 lety, zřejmě došlo ke kataklyzmatu vlivem změny polarity zemských pólů, to potvrzuje věda podle krystalů nalezených v horninách té doby, dokonce vědci říkají, že ke změně polarity zemských pólů v historii země došlo už několikrát. To mohlo způsobit obrovská zemětřesení, a sopečnou aktivitu, až tak, že se mohly změnit kontinenty dokonce některé zmizet v mořských hlubinách, jiné mohly vzniknout. Tak také mohla zmizet bájná Atlantida, o které, psal Řecký filosof Platon, nutno podotknout, že Platon čerpal z mnohem starších zápisů a mýtů.

Je jisté, že při tak obrovských zemětřeseních docházelo k obrovským vlnám cunami a ty zaplavily tehdejší lidem známý svět. Tady je vidět jak je mnohá pravda podávána lidem pokřivená a neúplná. Proto jsem se ve svém hledání pravdy více soustředil na mýty, které ať se to mnohým nebude, líbit v sobě ukrývají, racionální jádro. Do bible je vepsáno mnohé z mýtů a upraveno k potřebě církve, ale dají se s biblí leckteré mýty porovnávat.

Duše zemřelého opustí tělo jako nám neznámá energetická substance, ve které je energetický záznam zemřelého a uniká do prostoru. Je pravděpodobné, že po určitou dobu se pohybuje v energetickém poli země nebo galaxie - to by vysvětlovalo mnohé podivnosti, které se stávají v domech po úmrtí člověka, možná existuje jakýsi energetický filtr, který některé duše pouští do vesmírného prostoru a jiné pozdrží v blízkosti země. Neasociuje to něco, co jste, slyšely či četli?

V mýtech je mnoho zmínek o osvobození duše od fyzického těla, od pozemských strastí, podobné se píše i v bibli, ale nikde není zmínka, kam duše po opuštění těla odchází, poznání toho je nad lidské schopnosti. Mohl bych opsat hned několik teorií od více autorů, ale jen několik se přiblížilo pravdě, bude mnohem lepší, když si přečtete knihy od více autorů a sami si uděláte svůj vlastní názor. Jedno je však nediskutovatelné - jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk nechápe a nepochopí, dokud se nezmění jeho myšlení, ne myšlení jednotlivce, ale myšlení celku.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ondra Dvořák Ondra Dvořák | 16. března 2016 v 22:36 | Reagovat

Kdo se takhle ptá, tak už je napůl kapusta.

2 Astaer Astaer | E-mail | Web | 20. března 2016 v 23:39 | Reagovat

Souhlasím, že k pochopení té skutečnosti je potřeba se zbavit materialistického vnímání světa. Tak proč jste to teda nezkusil? xD

Myslím, že prvním krokem ke zjištění (nebo aspoň přiblížení se) odpovědi, kam odchází duše po smrti, je poznat, co ta duše je.
Nemusíme hned začínat Biblí, kde je jistě velmi mnoho poučného o lidské duši. I prostým rozumem se dá na ledaco přijít. Co se týče nehmotnosti duše, postupuje se takhle (volně přepisuji z knihy, snad to bude srozumitelné):
Svou duši, tedy své já, nedokážeme rozložit na jednotlivé části jako tělo.
Mezi tělem a duší bývá spor. To by nemohlo být, kdyby duše byla hmotou jako tělo.
Duše nepodléhá zákonům hmotné přírody, např. myšlenkami se přenáší bez námahy od místa svého těla, je činna i ve spánku (sny).
Činnost duše není omezena jen na smysly, ale nezávisle na nich se vztahuje i na věci čistě nehmotné (pravda, dobro, čas, prostor, nekonečnost, Bůh a jiné). Touží po věcech čistě duchovních, jako jsou ctnost, nesmrtelnost, čest apod.

Jestliže duše není hmotou, nemá ani vlastnosti hmoty. Duše není složená ani dělitelná, ale je jednoduchá a nedílná - nesmrtelná.
_______________________
A takhle se postupuje ve filozofii a theologii. Jak vidíte, nemusí to být žádné "vše je dílo Boží a je vystaráno" :)
Pokud alespoň uznáme, že duše je nehmotná, tak potom už nejde používat vědní disciplíny, které se zabývají hmotou, není-liž pravda?

Na závěr bych se rád podělil s jedním případem tzv. klinické smrti, který je velmi zajímavý. Dotyčná také popisuje tunel a bílé světlo. Její zážitek má překvapivé pokračování a myslím, že snad skoro od všech ostatních se tím vymyká.
https://gloria.tv/?media=611436 (dr. Glorie Polo)

3 M M | 25. června 2016 v 13:45 | Reagovat

[2]: Ve skutečnosti je klíč k pochopení toho všeho poznat sám sebe, jakožto duši... pak okamžitě pochopíte vše ostatní... tohle je velmi dobrá úvaha, která vede k pochopení všeho dalšího... cituji: Mezi tělem a duší bývá spor. To by nemohlo být, kdyby duše byla hmotou jako tělo....

4 M M | 25. června 2016 v 13:47 | Reagovat

Takže pokračuji v úvaze z odp. 2. ví tady někdo co je duše?

5 M M | 25. června 2016 v 13:53 | Reagovat

Co je to duše? Co je bytost zvaná člověk?

Prokazatelně nejsme jen tělo!

Co se týče těla-ega, každý by si měl uvědomit, kdo jako lidi jsme: Denní vědomí těla je jen nepatrná část nás.

*Taoismus používá termín jin-jang*

*MY VŠICHNI JSME JIN-JANG, nebo chcete-li DUŠE*

1. hmotný člověk z prachu země — ten který přichází zdola

První část duše je tmavá část „jin“ — to je fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/ které má centrum v oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na nízkovibrační program „sobectví a oddělenosti“.

2. duch — ten který přichází shora

Tím druhým je světlá část „jang“ ve vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Místně je jeho vědomí situováno do oblasti srdce…

*Duše — to jsou ti DVA v SOUČTU*

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým vědomím člověka této Země… s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexus − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku.

Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo „sobectví a oddělenost“ a Stvořitelovu „lásku a sjednocení“/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídicí energetické struktury vaší součtové duše.

Tělo emocionální je úzce propojeno s egem a jeho programem „sobectví a oddělenost“, tělo mentální je propojeno stejně těsně s naším individuálním duchem a jeho nosným programem „láska a sjednocení“.

...

Více informací »

http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/

http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/
http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

6 M M | 25. června 2016 v 13:55 | Reagovat

[5]: ...a tohle poznání vám umožní pracovat se svou psychikou a osvobodit se od všech manipulací a iluzí...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.