Historia magistra vitae

Evropa a islám

7. června 2016 v 18:45 |  Církev a náboženství

Evropa a islám

Anti)papež František se svlékl a definitivně prozradil jezuitské záměry s lidstvem! Je možné, aby papež lhal a porušoval Kristovo učení? Známe pravdu!

Jestliže jsme vás již před časem upozornili, že Vatikán odložil masku a prozradil se, že je ve skutečnosti podporovatelem tzv. Nového Světového pořádku, NWO » a také tím, kdo hodlá islamizovat Evropu » pod záminkou pseudo-křesťanské humanity - tak nyní je to, jako kdyby se Francis na veřejnosti svlékl do naha - angličané tomu říkají nahá pravda (naked truth). Černý (anti)papež Francis definitivně odhodil závoje a pravda se zjevila v plné nahotě

Jediné co nás může zachránit, je brzký konec papežství - což není tak nereálné, protože je to mnoha slavnými proroctvími předpovězeno - včetně Fatimy, Nostradama, Malachiáše a v neposlední řadě je pád šarlatovo-purpurové nevěstky oznámen i v Janově Zjevení… nikdo by toho neměl litovat, jelikož nevěstka se už dávno stala antikristem a lidstvu se velmi uleví, až konečně znovu vyjde na světlo původní, nepokroucené Kristovo učení:

Coin issued by Vespasian: Roma was the goddess that symbolized city of Rome-enthroned upon hills of Rome

Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Judex tremędus judicabit populum suum. Finis.

Petrus Romanus (Petr Římský neboli papež) bude pást své ovce v průběhu mnoha soužení: po jejich skončení bude město na sedmi pahorcích (Řím) zničeno & obávaný Soudce bude soudit svůj lid. Konec. (Malachiášovo proroctví)

Černý papež vládne západnímu světu aneb jezuitská totalita

Je třeba mluvit o černém papeži, protože církev v tuto chvíli ve skutečnosti řídí vrchní jezuitský generál, neoficiálně nazývaný černý papež… a koneckonců jezuité sami sebe nazývají "černé róby" » Katolickým ovečkám se to samozřejmě nepřiznává, ale existence totalitní struktury uvnitř církve - a především jezuitského řádu - nedává jinou možnost. Tato jezuitská totalitní struktura vyžaduje u každého jezuity bezpodmínečnou poslušnost nadřízenému a papá Francis jednoduše nemá jinou možnost než sklopit uši a poslouchat svého generála. I když to normálnímu člověku zní směšně - jezuité si skutečně smrtelně vážně hrají na vojáčky… Ježíše si dali do názvu jen jako perfektní maskování pro svou antikristovskou činnost a ve skutečnosti jsou především mariánským modlářským kultem, který v politickém zákulisí vede válku proti všem lidským duším.

Poster for the elections for the Reichstag: Adolf Hitler with the papal nuncio Alberto Vassallo di Torregrossa at the cornerstone laying of the Haus der Deutschen Kunst (House of German Art) in Munich, Germany, 15 October 1933. Torregrossa says: I didn't understand you for a long time. I tried to for a long time. Today, I understand you. For the election campaign, a sentence is added: Today also every German Catholic understands Adolf Hitler and votes with Yes! on 1933 November 12., Munich, Germany

O jezuitském mariánském modlářství i antikristovském působení jezuitů v dějinách lidstva jsme podali mnohé důkazy.

Zfalšování Kristova učení i stvoření islámu bylo provedenou stejnou silou za účelem ovládnutí lidského myšlení. Proto dnes Vatikán islamizuje Evropu. Loutkářům je totiž jedno, jak vás budou ovládat. Pochopte prosím, že papeži na Kristově učení nezáleží

Vatikán je nejen tím, kdo islámskou migrační invazi do Evropy veřejně podporuje, je současně i tím, kdo stvořil islám hned poté, co zlikvidoval původní Kristovo křesťanství.

Věděli jste, že Kristovo učení bylo zfalšováno? Věděli jste že Mohamed měl katolického učitele? Věděli jste že islámská džihádistická ideologie je pouze vylepšenou kopií Augustinovské teologie katolického "džihádu"? Přesně té teologie, podle které katolická církev jela v podstatě celý středověk, než byla pod tlakem lidí donucena od ní ustoupit, podobně jako od otroctví a nevolnictví. Jinak by tyto ďábelské praktiky podporovala dodnes… Rozbor a důkazy toho, jak Vatikán stvořil islám jsou k nalezení v klíčovém textu.

De Civitate Dei (full title: De Civitate Dei contra Paganos, translated in English as The City of God Against the Pagans) is a book of Christian philosophy written in Latin by Augustine of Hippo in the early 5th century AD. - Folio 1r from a manuscript of Augustine's, City of God (De Civitate Dei) (New York Public Library, Spencer Collection MS 30) from 1470.

Na tomto místě si jen stručně připomeneme džihádistickou islámskou a katolickou ideologii. Při porovnání je jasně vidět OHROMUJÍCÍ podobnost těchto dvou systémů - a není to samozřejmě náhoda, jelikož islám stvořili římští katolíci:

Katolická ideologie - Augustinova Obec Boží

V tomto díle Augustin (nikoliv mnich, ale mocný a bohatý muž s vlastní armádou) nastiňuje uspořádání společnosti. Ve 22 knihách tohoto spisu Augustin rozvíjí myšlenku světa rozděleného do dvou obcí: Civitas Dei (Boží město, což je v podstatě církev) a Civitas terraena (Pozemské město, tj. zbytek světa mimo církev). Dějinný vývoj pak podle něj údajně spočívá v neustálém boji mezi těmito dvěma obcemi (městy)…

Islámská ideologie je podezřele podobná katolické augustinovské!

Dle islámského pojetí je svět rozdělen na dva tábory. Jedním je Dům míru (Dar al-Islam, což je v podstatě území ovládané muslimskými vládci, kde vládne islámský zákon šaría) a druhým Dům války (Dar al-Harb, tedy zbytek světa, kterým jsou všichni nemuslimové, z hlediska muslimů tzv. nevěřící). Trvalou povinností celé muslimské komunity zůstává džihád (úsilí o islám), v té či oné formě. Džihád má více významů, jeden z nich je zcela jasně a neoddiskutovatelně OZBROJENÝ BOJ.

Muslimové mají trvale za náboženskou povinnost džihád, dokud neustane existence "Domu války", tj. dokud nedojde ke konverzi nebo likvidaci všech tzv. nevěřících.

Je to snad málo jasně řečeno? Ještě nějaké otázky?

Jen pravda vás osvobodí, pravil Kristus

My chápeme, že je pro lidi těžké uvěřit, že jsou cézaropapežskou církví od 4. století obelháváni…

Chápeme, že je bolestivé poznat, že učebnice nejsou pravdivé a že je napsali vítězové tak, jak se jim hodilo. A vítězem je doposud katolická církev, resp. síly v pozadí, které ji ve 4. století stvořily jako svůj nástroj pro ovládnutí duší na Zemi. Mimochodem, při studiu historie momentálně vládnoucího "vědeckého" materialismu odhalíte, že na jeho vybudování se podílel překvapivě vysoký podíl katolíků a především jezuitů - což rozhodně není náhoda ;-) Ačkoliv tento materialismus stále vládne západní společnosti a "vědě", ve skutečnosti už dnes díky kvantové fyzice víme, že tento materialismus je lživý a hmota je jen produkt energie, která je původcem všeho. Domyslete si to prosím sami…

Po ovoci poznáte je! I slepý to může vidět

Chápeme neuvěřitelnost uvedených faktů, ale současné chování jezuitského anti-papeže vám přece přináší hromadu dalších důkazů… Jen pravda vás osvobodí a umožní vám se bránit manipulaci. Ovečky utíkají z církevní klece a síly, co stojí v pozadí za Vatikánem, se tedy rozhodly nasadit islám i do Evropy, aby znovu myšlenkově a duchovně ovládly národy…

Jak jsme v našich analýzách uváděli, je pravděpodobné že temné bytosti které stvořily katolicismus i islám už tenkrát věděly, že jednou se jim budou oba nástroje hodit společně. Proto si nechaly otevřená vrátka k budoucí spolupráci těchto otrokářských náboženství. A dnes na Konci času se přesně tohle v přímém přenosu děje… šelmám teče do bot a vědí že mají málo času…

Pro všechny nevěřící Tomáše, kteří se zdráhají uvěřit historickým faktům, nyní přichází další důkazy - a je to jako rána na solar-plexus!

Papež znovu ohromil ovečky

Různí novináři píší o ohromení - pokud ale znáte fakta a souvislosti, tak na tom pro vás není nic ohromujícího - prostě jen vidíte, že obě symbolické biblické šelmy realizují to, pro co si kdysi dávno vytvořily zadní vrátka, když vytvářely islám… a my jsme vás na tento fakt s předstihem upozornili!

Amen, každý může vidět že to co jsme předpověděli, papež právě teď realizuje

Papež František bok po boku při modlitbách s velkým muftím Yaranem v Turecku

Nikdo se už před svým Stvořitelem nemůže vymlouvat že nevěděl. Máte fakta na ragauian.cz naservírována na zlatém podnosu! Samozřejmě, není to úplně stručné čtení… utajených faktů je doopravdy hodně… a fakta prostě musí být řečena!

Nebuďte ohromeni ;-) není na tom nic ohromujícího, je to jen další důkaz řádění symbolických šelem Janova Zjevení - a ony právě teď na Konci času zuří na max…

Neděste se prosím. Berte to jen jako další upozornění, že byste měli POZNAT SAMI-SEBE, pracovat na svém nitru, na své duši, na Kristově úzké Cestě » Není vůbec náhoda, že se obě šelmy právě tuto Kristovskou Cestu a POZNÁNÍ SAMA-SEBE před vámi pokouší skrýt a utajit! Za každou cenu!! Nedejte se! Prosím.

Vrchní pokrytec ve Vatikánu překonává všechny manipulace a všechna klišé co jsme doposud slyšeli, tuším dokonce že svou myšlenkovou imbecilitou překonává i komunistické Rudé Právo, neblahé paměti. Podívejme se teď na papeže, který vám už bez obalu, veřejně a jasně říká kam vás jezuité chtějí dostat. Nejdříve citace podle The Guardian:

Papež František znovu ohromil. Tentokrát výkladem, jak je křesťanství podobné islámu

17. 5. 2016, The Guardian: Papež František promluvil mj. o společných znacích islámu a křesťanství a jedním z nich je podle něj i "idea dobývání

Pozn. redakce: Jezuité samozřejmě dobře znají onu nahou pravdu… Samozřejmě že islám a katolicismus mají společné a podobné znaky - SAMOZŘEJMĚ: Mohamed přece měl katolického učitele a islám - ne náhodou - nese znaky katolické augustinovské ideologie, jak jsme uvedli výše »

Papež František se v rozhovoru pro francouzské katolické noviny La Croix vyjádřil k současné uprchlické krizi a pochválil zvolení muslimského starosty Londýna Sadiqa Khana jako "ztělesněnou ideu integrace". Je podle něj naprosto "spravedlivé a zodpovědné" ptát se, zda má Evropa kapacity na to, aby se postarala o všechny příchozí uprchlíky

Papež také naprosto odmítl spojení mezi islámem a islámským extremismem v Evropě a odsoudil sociální vylučování menšin, ke kterému dochází spíše než k integraci… "V Bruselu teroristé byli Belgičané, děti migrantů, které však vyrostly v ghettu…" řekl mj. František. Integrace je podle něj navýsost důležitá, zvlášť v době "demografické prázdnoty", která doprovází klesající porodnost.

Jak si někteří novináři všimli, papežovo tvrdé prosazování islámské imigrace má - nikoliv náhodou - zarážející podobnost s názory vrcholného imáma šejka Muhammada Ayeda, který řekl, že muslimové by měli využít migrační krize k rozplemenění s Evropany a k "dobytí jejich zemí."

"Evropa už zestárla a zchátrala a potřebuje lidské posily… oni nejsou motivovaní soucitem s Levantou, s jejím lidem a s uprchlíky… už brzy je z vůle Alláhovy zadupeme," konstatoval. "Srdce po celé Evropě dští nenávistí k muslimům. Touží po naší smrti, ale ztratili svou plodnost, a tak tu plodnost hledají v nás." "A my jim tu plodnost dáme! Budeme s nimi chovat děti, protože my máme dobýt jejich země!"

Papež lže, jako když tiskne - lže jako jezuita

Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu.

Pozn. redakce: Co se týče papežských výroků o islámu, nelze je nazvat jinak, než absolutní lež, jelikož je velmi dobře doloženo, že tzv. džihád je náboženskou povinností každého muslima » Je též pozoruhodné, že nikdo nemluví o tom, že demografii lze ovlivnit i jinak než imigrací - například motivací rodin aby měly více dětí - což by samozřejmě vyšlo stát daleko levněji! Ale samozřejmě to od papeže nemůže překvapit když víme, že jeho cílem je především vytvořit islámskou Evropu plnou dobře manipulovatelných oveček, kterým je snadné vládnout.

Lidé se podle papeže údajně nebojí přímo islámu, ale Islámského státu. Vychytralý manipulátor a pokrytec (alias jezuita) přiznává pravdu o islámu a hned v druhé polovině věty překrucuje Kristovy výroky: "Je pravda, že idea dobývání je přítomná v duchu islámu. Nicméně, takto lze interpretovat i evangelium svatého Matouše, kdy Ježíš vyslal svoje učedníky do všech národů za stejným účelem dobývání," řekl papež a nadnesl, že by se křesťané měli zamyslet nad tím, zda bylo správné vyvážet "příliš západní model demokracie" do zemí, jako je Irák, kde existovaly funkční silné vlády…

USA-game-of-drones

Pozn. redakce: V této souvislosti předpokládáme, že naši inteligentní a zvídaví čtenáři již vědí, že tento "vývoz demokracie", ono neslavně proslulé havloidní "humanitární" bombardování, útoky na Irák, Sýrii, Lybii atd. jsou dílem tzv. Druhé šelmy Janova Zjevení » která ve skutečnosti skrytě s Vatikánem spolupracuje… vyšší míru pokrytectví již nelze dosáhnout.

Zdroj: http://www.ragauian.cz/category/evropa-a-islam/

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 skype login help skype login help | E-mail | Web | 2. června 2017 v 11:43 | Reagovat

V této souvislosti předpokládáme, že naši inteligentní a zvídaví čtenáři již vědí, že tento "vývoz demokracie", ono neslavně proslulé havloidní :-P  :-P  :-P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.