Historia magistra vitae

Těchto 13 rodin vládne světu.

28. října 2016 v 16:53 |  Historie

Těchto 13 rodin vládne světu. Všechny hlavní světové události řídí extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin

Někde u samého vrcholu té pyramidy diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin.

Stínové síly za Novým světovým řádem (New World Order - NWO) sledují svým počínáním pozvolna postupující agendu totální kontroly nad lidstvem a zdroji naší planety. David Icke pro to razí název "Špička totalitního prstu", protože "oni" postupují po jen velice maličkých krůčcích k našemu naprostému a definitivnímu zotročení.

V důsledku toho si masy relativně málo uvědomují skutečnost, že jejich svobody jsou jim pozvolna odebírány, přičemž moc chobotnice NWO neustále narůstá.

STÍNOVÉ SÍLY ZA AGENDOU NWO

Někde u samého vrcholu té pyramidy diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin. Jak naznačuje samotné jméno, tento Koncil sestává z 13 nejvlivnějších rodin na Zemi.

Rostoucí počet lití si začíná uvědomovat, že obyvatelstvo Země je kontrolováno "elitou" 1%, ale Koncil 13 rodin sestává z méně než 1% té 1% "elity" a nikdo na Zemi v tom nemůže požádat o členství.

Podle jejich názoru jsou oprávněni vládnout nad tím zbytkem nás, protože jsou přímými potomky pradávných bohů a sami sebe považují za zrozené krále. Těmito rodinami jsou:

°° Viz rubrika historie dvě části "Dynastie Merovejců V.Berossos°°

1.Rothschild (Bauer nebo Bower)

2.Bruce

3.Cavendish (Kennedy)

4.De Medici

5.Hanover

6.Hapsburg

7.Krupp

8.Plantagenet

9.Rockefeller

10.Romanov

11.Sinclair (St. Clair)

12.Warburg (del Banco)

13.Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

(Osobně mám podezření, že to nemusí být úplný seznam a některé velice mocné linie nám stále ještě unikají.)

Dynastie Rotschildů je bezpochyby tou nejmocnější - viditelnou - pokrevní linií na Zemi a jejich odhadované bohatství je kolem 500 bilionů $!

Ti uplatňují svoji moc prostřednictvím světového bankovního impéria, které téměř výhradně vlastní.

Těmi nejdůležitějšími institucemi, které usilovně pracují na zřízení NWO a na naprostém zotročení našeho druhu jsou:

1.The City of London (finance, kontrolované Rothschildy) - NESJOU součástí Velké Británie

2.The US Federal Reserve (finance - soukromá banka, vlastněná Rothschildy) - NEJSOU součástí USA

3.The Vatican City (taktiky indoktrinace, klamu a zastrašování) - NEJSOU součástí Itálie

4.Washington D.C. (vojenství, programování mysli, vymývání mozků a odlidňování) - NESJOU součástí USA

Všechny výše uvedené instituce fungují jako samostatné státy fungující podle svých vlastních zákonů, neexistuje tudíž na Zemi žádný soud, který by je mohl stíhat.

Ty četné Tajné společnosti, které dnes existují, fungují jako pobočky mega-korporace, která je vlastněná právě tím Koncilem 13 rodin.

Ač jsou členové těch tajných společností za svoji práci štědře odměňováni, tak členy těch "elitních" pokrevních linií nejsou, nevědí ani, kdo jsou jejich skuteční pánové a nemají ani ponětí, jaká je reálná agenda.

VYMÝVÁNÍ MOZKŮ

Dalším nástrojem pro masové zotročení, který proti nám používají, je tzv. vzdělávací systém. Školy už dávno nejsou tím, čím bývaly, a děti se učí memorovat bez přemýšlení a poslouchat bez kladení otázek.

Ten vzdělávací systém establishmentu je ve skutečnosti nesmírně drahé udržovat v chodu a ve věku internetu je už zastaralý.

"Proč zastaralý?" ptáte se možná. Protože internet nám poskytuje volný přístup k téměř nekonečnému množství informací.

Tak proč pořád platíme ty ohromné částky peněz za vládní vzdělávání? Protože světová "elita" vyžaduje, aby se naše děti naučily konformitě s myšlením uvězněným v omezeném schématu předurčených šablon.

A co s tím můžeme dělat?

Osud lidstva teď, protože kontrola chobotnice NWO se rozrůstá, visí na vážkách. Na jednu stranu jsme už velice blízko svému naprostému zotročení, avšak na stranu druhou můžeme snadno podrýt základnu této pyramidy moci prostým sjednocením proti jejich klamu mírumilovnou revolucí mysli, srdce a duše.

Už roky se ptám, co je největší zbraní jejich zotročení. Je to to mizerné vzdělání v kombinaci s neustálou indoktrinací? Je to strach vyvolávaný náboženstvím? Je to strach z potrestání (uvězněním nebo zabitím) systémem nebo je to neviditelné zotročení finančním systémem?

Podle mého názoru kombinace všeho výše uvedené má sice ohromný dopad na naši společnost a způsob, jakým přemýšlíme, ale tu nejsilnější zbraň poskytuje finanční systém!

OTROCI PENĚZ

Finanční systém vskrytu náš druh zotročuje a my jsme teď využívání jako peněžní otroci. Pracujeme od 9 do 5 každý den v nudném a skličujícím prostředí bez stimulace čímkoliv kreativním nebo konstruktivním.

Ve většině případů je výhradní motivací pro výkon práce příští výplata - bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme, nikdy zjevně nebudeme mít dost peněz.

Kroutili jste někdy hlavou nad tím, proč ty mega-korporace (co každoročně hrabou miliardy $ zisků) sypou svým ředitelům miliony po tuctech a tomu zbytku zaměstnanců pokud možno minimální mzdu?

Tak to bylo velice pečlivě zkonstruované, protože lidé, kteří jsou neustále "na hraně", nebudou mít nikdy čas na sebevzdělávání, vnitřní zpytování - a nakonec - duchovní probuzení.

Copak to není hlavním účelem našeho života na Zemi? Nejsme tu snad, abychom se stali duchovními bytostmi (a tou duchovností jasně nemyslí zbožnost) a dokončili cyklus inkarnace?

"Oni" nepotřebují lidi vzdělané, kteří jsou schopni kritického myšlení a mají duchovní cíle. Ne, takovýto druh lidí je pro establishment nebezpečný!

Chtějí poslušné "roboty" inteligentní jen natolik, aby obsluhovali ty stroje a udržovali systém v chodu, ale dost hloupé, aby nikdy nekladli otázky.

A peníze jsou v tom oním okem "ďábla".

Největší problémy celého světa jsou hluboce zakořeněné ve finančním moru: války jsou výnosné, nemoci jsou výnosné, rabování Země je výnosné, zotročování lidí a nelidské pracovní podmínky jsou výnosné.

Naši vůdci jsou penězi zkorumpováni a kolektivní mise lidstva na Zemi byla penězi unesena.

Tak proč vlastně vůbec ten finanční systém potřebujeme? Ve skutečnosti jej nepotřebujeme (přinejmenším už ne). Planeta nám neúčtuje ani cent za využívání jejích přírodních zdrojů a my dnes máme technologie k jejich těžbě i bez fyzické práce.

ŘEŠENÍ

K tomuto tématu nám více řeknou brilantní mozky mezi námi, které už desítky let diskutují o konceptu na zdrojích založené ekonomiky. Jedním z příkladů je mistr Jasquese Fresco, brilantní průmyslový designér a sociální inženýr, který strávil většinu svého života designem budoucnosti. O městech navrhovaných panem Jacque Fresco stavěných autonomními stavebními roboty jako ekologicky přátelská, soběstačná, zemětřesení a ohni-vzdorná se více dočtete zde.

Jiní lidé už diskutují o plánu transformace na ekonomiku budoucnosti, kde peníze už nejsou zapotřebí a všem jedincům jsou k dispozici nejlepší podmínky k dosažení jejich nejzazšího potenciálu - a to všem ve prospěch našeho druhu jako celku.

A tak se ptám: jsme připraveni se takové budoucnosti chopit a uniknout z kontroly "elitou" ve světě bez peněz nebo dovolíme, aby k Novému světovému řádu došlo?

Zdroj: wakingtimesmedia.com - http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9044-rodiny-ridi-svet-elitarska-organizace-koncil

Ještě jednou kauza Brady

Mediální masakr Hermanovou pilou, aneb: je mi Vás líto, pane Brady.

Snad ani sám ministr kultury Daniel Herman si nepředstavoval, kam až zajde jeho antizemanovská fanatická rétorika, lépe řečeno zášť a nenávist. Je jasné, že trapná komedie se "strýcem" z Kanady byl špatně naplánovaný podraz na prezidenta Zemana, protože všechny jeho "argumenty" byly a jsou na vodě, jsou bubliny, které praskají jedna za druhou. Jakkoli byl pan Jiří Brady navržen na vyznamenání Řádem T.G. Masaryka, byl jen "navržen", ale na konečném seznamu však jmenovitě nebyl uveden. Přesto lidovecký ministr kultury koaliční vlády Daniel Herman vyvolal dojem, že prezident schválené vyznamenání pro Bradyho na posledních chvíli škrtl údajně jako pomstu za jeho setkání s Dalajlámou, před kterým jej (prý rovněž údajně) prezident varoval.

Je však dostatečně a důvěryhodně prokázáno, že všechna tvrzení pana Hermana jsou irelevantní, že jsou smyšlená či lépe řečeno lživá a které měly vyvolat a posílit averzi vůči prezidentovi, což se mu nejen podařilo, ale mělo i za důsledek oficiální bojkot ceremoniálu na Pražském hradě ze strany pravicové opozice a vládních lidovců. Co víc, podařilo se mu rovněž vyvolat asociace mezi veřejností o tom, jak je prezident Zeman necitlivý k člověku, který přežil holocaust. Celá tato kauza kolem (ne)vyznamenání J. Bradyho je blíže popisována a dokladována jinými autory a na jiných portálech. To však neznamená, že by skandální jednání pana ministra Hermana nezanechalo mediální důsledky a různé asociace ve veřejnosti. To ve svých důsledcích považuji za "mediální masakr Hermanovou pilou".

Je neskutečně trapné až smutné, jak se někteří občané Prahy nechají snadno zmanipulovat, jak snadno a rychle podlehnou falešným a lživým argumentům, jak se snadno nechají vyprovokovat k truc protestům, projevu empatií, aniž vždy dostatečně vědí, za co se vůbec takto veřejně angažují. Nebo snad jsou snad ti Pražáci opravdu tak blbí? V masmédiích se dočítám, že např. na pódiu divadla Archa vystoupilo několik desítek lidí z veřejného života mj. hééérečky Barbora Štěpánová, Táňa Fischerová, socioložka Jiřina Šiklová, režisérka Helena Třeštíková, zpěvačka Anna K. ale také rusobijec M. Kocáb, vypreparovaný JUDr. Jan Ruml, knihovník M. Žantovský a a další s tím, že " Dnes na začátku natáčení děláme jakýsi happening na výraz toho, že nesouhlasíme s tím, co se děje na Hradě, chceme podpořit demonstraci 28. 10. Myšleno mimo půdu Pražského hradfu) a především vyjádřit podporu panu Bradymu a Hermanovi, kteří jsou našimi dnešními hosty." Ptám se, v čem a za co je jim věnována taková pozornost a podpora? Ještě bych pochopil jistou podporu starému panu Bradymu, který je v této nechutné šaškárně zcela nevině, ale proč lidoveckému ministru Hermanovi?

Herman, který je svou osobností pro Českou republiku nebezpečný "katolicko-pravicový extremista", který (vedle Schwarzenberga a dalších) podporuje Sudetoněmecký landsmanšaft, sudeťácký revanšismus a zcela otevřeně vyjadřuje sympatie k banderovské ideologii! Jsou si osobnosti z veřejného života vědomy, že tato skandální záležitost má také nějaké fakta, reálné důkazy a skutečnosti, které jednoznačně prokazují, že celá kauza kolem pana Bradyho je dílem naprosto bezcharakterního, bezpáteřního politického exhibicionisty, lháře a podvodníka, lidoveckého ministra a jeho synovce pana Hermana?

Že tím nejen hochštapler Herman, ale i paní Fišerová, Šiklová, Třeštíková, Kocáb, Rum atd. chtějí svým postojem hlavně dát najevo své pravdoláskařské opovržení a mediální bojkot s prezidentem Zemanem, proti kterému již dlouhodobě vystupují a kritizují jeho osobu a činnost a kdykoli můžou, tam se mu snaží nasadit psí hlavu? Uvažují také nad tím, zda věc, kterou tak vehementně podporují, má vůbec reálné a faktické opodstatnění? Nebo je to od nich už jen taková zaběhlá zvyklost, že kde můžou, tam jdou proti prezidentu Zemanovi? Hodně ubohé a hodně smutné zároveň když si uvědomíme, že jsou to lidé, kteří pro "obyčejné občany" mají představovat "elitu" národa!

Jen pro upřesnění: Osobně nemám nic proti panu Jiřímu Bradymu, mohu ocenit jeho dožití se 88. let, pobyt v koncentračním táboře, přežití holocaustu, což je však více otázka štěstí, než jeho zásluha, mohu ocenit jeho současný plodný, aktivní život. To je však asi vše. Na druhé straně však nevidím jediný pádný důvod, proč by měl být pan Jiří Brady oceněn státním vyznamenáním, Řádem T. G. Masaryka. Zvláště, když jemu podobných je (snad ještě živých) možná i několik desítek. A ptám se tedy: dává se vysoké státní vyznamenání za něco konkrétního, nebo jen proto, že si to jistá skupina privilegovaných přeje a nevybíravými způsoby si to vynucuje?

Připomínám, že pan Jiří Brady odešel v r. 1949 do Rakouska, odtud v r. 1951 do Kanady, kde žije až dosud. Pan Brady má také kanadské státní občanství, svůj život v Kanadě zasvětil prací ve své firmě, ale není nikde prokázáno či doloženo, že by po dobu cca 60 let, kdy žil a pracoval v Kanadě pro Československo, resp. Českou republiku něco významného udělal, nebo se o ni jinak zasloužil. Tak se znovu ptám, za tak vysoké státní vyznamenání? Jistě nepřekvapí, že až do doby vypuknutí kauzy Herman-Dalajláma versus Brady-Zeman, česká veřejnost a nepochybně ani nikdo z politiků neznal, nevěděl či ani neměl tušení o existenci Jiří Brady z Kanady, člověka, který přežil holocaust.

Jak skutečnosti ukazují, navzdory tomu, že nebude vyznamenán z rukou prezidenta Zemana, sbírá pan Jiří Brady jedno ocenění za druhým. Budiž! Ačkoli veřejnosti, ale i politikům zcela neznámý, pro ČR ničím přínosný občan Kanady, který jen proto, že přežil holocaust, ale i díky cílené, až vyhrocené antizemanovské atmosféře, vyvolané Bradyho synovcem panem ministrem Hermanem, díky aktivitám přizdisráčských politiků, se ještě našli aktivisté, kterým se poměrně snadno podařilo zblbnout část mentálně labilních Pražanů, aby založili jakousi nesmyslnou iniciativu " Jirko, děkujeme. Nemlčíme!"

Není od věci se těchto lidí zeptat, jak dalece či zda vůbec znají pana Bradyho, co něm ví, co je vede k tomu, aby mu veřejně (až provokativně), vyjadřovali tuto morální podporu. Zda si také vůbec uvědomují, že svým veřejným projevem vlastně nepodporují pana Bradyho, ale že podporují podlé či sprosté jednání; lidoveckého ministra Hermana, jehož cílem je jediné: mediální likvidace prezidenta Miloše Zemana! Obávám se, že tito poněkud přiblblí občané Prahy o tom vůbec, ale vůbec nepřemýšlejí, že je jim naprosto lhostejné koho, co a proč podporují. Důležité pro ně zřejmě je, že mohou tímto způsobem veřejně exhibovat. Nepřekvapilo by mne, kdyby za toto veřejné angažmá ve prospěch pražské kavárny, pravicových lidovců, pravdoláskařů, havloidů a jiných antizemanovských patriotů měli i zaplaceno.

Jiří B a ť a, 27. října 2016

O původu AIDS (Origins of AIDS)

Afrika, Očkování, Podvody farmaceutického průmyslu, Videa

Dokumentární film se zaobírá hypotézou o přenosu viru HIV (původce AIDS) ze šimpanze na člověka pomocí očkování proti dětské obrně (poliomyelitidě) pokusnou vakcínou CHAT Dr. Hilaryho Koprowského, kterou byl v někdejším Belgickém Kongu naočkovaný víc než milión Afričanů, právě v čase a v místě, kde se poprvé objevil virus HIV a nemoc AIDS. Vakcinační virus byl totiž pěstovaný na šimpanzích ledvinách.

zdroj: http://www.nwoo.org/2016/10/26/o-puvodu-aids-origins-of-aids-2004/

Ukrajina zabránila expertům OSN ve vyšetřování mučení v ukrajinských věznicích

Delegace podvýboru OSN pro zabránění mučení pozastavila svou návštěvu na Ukrajině, protože Kyjev porušuje své povinnosti. 25. května 2016 to oznámil vedoucí delegace Malcolm Evans, jehož cituje tiskové středisko OSN.

Cituji: "Delegace uvedla, že návštěvu, která byla zahájena 19. května a měla být ukončena 26. května, bylo rozhodnuto přerušit, jelikož "byla zkompromitována do takové míry, že nemůže pokračovat". Je zdůrazněno, že experti se chystali zhodnotit podmínky držení vězňů v ukrajinských věznicích a vyšetřovacích vazbách, a také záruky jejich ochrany proti mučení a surovému zacházení. " http://www.novarepublika.cz/2016/05/kyjev-je-opet-zkompromitovan-experti.html

Tak to, o čem se mezi námi šeptalo a co zastánci ukrajinských pučistů popírali, se dostalo na světlo veřejnosti. Zatýkání a mučení občanů ruské národnosti na Ukrajině.

Ostatně Petro Porošenko při svém zvolení prezidentem prohlásil, že boje ukončí do dvou týdnů a občany Donbasu (tedy převážně ruské národnosti), kteří odmítli uznat jeho vládu, prohlásil za teroristy a jako s teroristy s nimi mělo být zacházeno.

Jak celá situace dopadla, ostatně víme.

Porošenkovi, masivně podporovaném USA a jeho satelitem EU se nepodařilo i přes obrovskou přesilu hrstku domobranců zdolat a utrpěli kruté porážky.

Spravedlnost (tedy statečnost domobranců Doněcka a Luhanska) tehdy zvítězila a kyjevští pučisté včetně jestřábů z USA a EU dostali za vyučenou.

USA se s tím nemohly smířit, jelikož padl jejich plán nejen americké námořní základny na Krymu, ale též vojenské základny na východě Ukrajiny, tedy hranicích s Ruskem.

Nyní si to vynahrazují vojenským obsazováním Pobaltí, kde jejich podřízený Estonský premiér Taavi Roivas ve své odpovědi NATO na "vojenskou hrozbu ze strany Ruska ve vztahu k Pobaltí" řekl, že zastrašování Moskvy se musí stát "novou normalitou".Více: http://cz.sputniknews.com/politika/20160527/3142483/estonsko-premier-rusko-zastrasovani-normalita.html#ixzz49xOj9Ajj

Ale zpět k Ukrajině.

Po nelegitimním puči v Kyjevě byl v rozporu s Ukrajinskou ústavou svržený legitimně zvolený prezident Janukovyč a Západ dosadil k moci nelegitimní pučisty v čele s Turčinovem a Jaceňukem místo, aby je postavil před soud v Haagu za porušení zákonů a práva.

Co následovalo, jsem se již zmínil.

Kromě pronásledování občanů ruské národnosti nastalo ničení ruských symbolů vítězství II. světové války a hrdiny se stávali Banderovci a zastánci nacistů. Pučisté a radikálové, kteří se s nimi dostali k moci, najednou přestali akceptovat, co by se asi stalo s ukrajinským národem, kdyby zůstal pod nadvládou německých nacistů.

A svoji nenávist si začali vylévat na občanech ruské národnosti. Události na Majdanu, kdy se údajně střílelo na policisty i do demonstrantů z budov obsazených ukrajinskými radikály či upálení ruští občané v Oděse, se všechno zametlo pod koberec.

Přesto se experti OSN odvážili udělat na Ukrajině kontrolu kvůli mučení vězňů ruské národnosti. A jak to dopadlo, vidíme sami.

Stačí si přečíst názor čtenáře: " Celej svět ví, jak hovadsky v Oděse upálili zaživa tolik lidí, a nikdo se toho neujal, aby se to vyšetřilo a potrestali se viníci. A tady se kdosi dožaduje vstupu do míst, kde by "mohlo docházet k mučení?" Kdy skončí všechny ty mediální šaškárny? Kyjev je zkompromitován a zdiskreditován už dávno."

Jinak je zajímavé, že od začátku roku soudy odsuzují Ukrajince k letům vězení za zveřejňování "protiukrajinských" nebo "separatistických pozic" v sociálních sítích: http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/zpravy/za-separatisticke-nazory-na-internetu-fasuji-ukrajinci-vezeni/

Takže, ať na Ukrajině žije "demokracie" dosazená z USA a EU. Snad jen, aby se nerozšířila k nám…

Zdroj: http://svobodnenoviny.eu/ukrajina-zabranila-expertum-osn-ve-vysetrovani-muceni-v-ukrajinskych-veznicich/

Chemtrails - kde končí konspirace

Chemtrails, Domácí, Evropa/EU, Manipulace počasím, U.S.A./Kanada, Videa

Velmi mnoho lidí má stále problém uvěřit tomu, že by rozprašování chemikálií z letadel ve velkém měřítku, neboli tzv. chemtrails bylo realitou. Následující 23 minutové video se pokouší odpovědět na otázky: Jak probíhá logistika? Jaké jsou náklady? Jak se na obloze mohou pohybovat nějaká letadla bez povolení Českého státu? Atd. V odpovědích je shromážděna řada důkazů a záznamů osob svědčících o uskutečňování programu geoengineeringu neboli ovlivňování počasí.

https://www.youtube.com/watch?v=KZvw9i3j3WA

Zdroj: http://www.nwoo.org/2016/10/25/chemtrails-kde-konci-konspirace/

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.