Historia magistra vitae

Kdo skutečně vládne světem

5. prosince 2016 v 11:16 |  Historie

Kdo skutečně vládne světem?

Část první - Aristocrazia Nera

Černá šlechta - vysoká evropská šlechta, která se navenek prezentuje jako kultivována, civilizována, vzděláná, vědoma si tradicí a odpovědnosti, patří z větší části k takzvané Aristocrazia Nera či Black Nobility.

Název Černá šlechta není náhodný. Většina z těchto "vznešených" rodin se ke své moci a bohatství dopracovala díky neuvěřitelné brutalitě a chybějícímu svědomí, skrze války, vraždy, mučení a vydírání. Mimoto se v souvislosti s nimi odjakživa hovoří o úzkém napojení na satanismus a černou magii.

Jak tvrdí ve svých knihách Jan Coleman, řada z těchto šlechtických rodu byla v posledních staletích činná v obchodu s drogami, se zbraněmi, lidmi, ve válkách, nebo se zapletla do jiných lukrativních, často ilegálních obchodů. Mnohé z nich jsou těsně spjaty s bankami nebo dříve měli své, a všechny vlastní velké statky. Díky příjmům z pronájmů zemědělských ploch pracujícímu lidu si mohly dovolit vyzbrojovat a udržovat vlastní vojska. Armáda jim na oplatku pomáhala hájit moc a privilegia, a to především vůči lidu.

A tak se bohatství rodu Winsdorů do značné míry zakládá na obchodu s opiem a otroky. Grimaldiove naproti tomu byly piráti, kteří poté, co v roce 1297 jistý Francois Grimaldi dobyl hrad vysoko nad mořem, po staletí drancovali lodě, které proplouvali kolem.

Původ Černé šlechty je v 11. století v italské Aristocrazía Nera, kdy si několik rodin rozdělilo města Janov a Benátky, a podle vlastního uvážení je kontrolovalo a řídilo. Tyto mocenské struktury jsou tedy staré téměř tisíc let, a zda se, že jsou nesmrtelné. Později vzniklá italská mafie pracuje podle přesně téže předlohy a s pomoci stejných prostředku jako její šlechtické vzory.

V zásadě jsou všechny evropské šlechtické domy navzájem spřízněné a nějakým způsobem navázané na staré italské rody.

Například německý rod Thurn und Taxis vznikl z rodu "della Toree e Tassis". Italská vysoká šlechta podle všeho v 19. století ztratila značnou část vlivu na své německé a rakouské příbuzné. Protože však zástupci jednotlivých rodů mezi sebou stále uzavírají sňatky za účelem zachování nebo získání mocenských nároků tak, jak to dělali již celá staletí, člověk zvenčí to může jen obtížně odhadnout.

Příležitostně směli někteří exponování zástupci jmenovaných rodů uzavřít sňatek i s někým z "lidu" - zaprvé, aby do úzkého kruhu urozených přibyla nová krev, zadruhé, aby zachovali zdání blízkosti a otevřenosti vstříc běžným občanům a bulvárními historkami o princeznách rozptýlili a zvedli náladu davu.

Když mluvíme o princeznách z "lidu", připomeňme si autonehody princezen z rodu Windsdorových a Grimaldiových - neposlušné Diany a nepokorné Grace Kelly. Kolem obou autonehod dodnes je spousta nejasnosti.

Co mohlo posloužit důvodem pro případné zinscenování smrti? Princezna Diana byla matkou dvou následníku královského trůnu "čisté" krve a nosila titul princezny z Walesů. Chystala se provdat za, může arabského původu a porodit mu děti. Je těžké si představit, že dalším následníkem trůnu rodu Windsorů, by se mohl stát muslim. Kromě toho Diana aktivně se účastnila různých ekologických a anti-zbrojových kampaní, které často rozporovali veřejným názorům královské rodiny.

Grace Kelly se velmi trápila ve své zlaté kleci a špatně snášela totální omezení vlastní svobody. Byla zvykla na společenský život filmové hvězdy, táhlo ji zpět do Hollywoodu a dokonce se chystala natočit s Hitchcockem nový film. Svoji životní roli princezny snášela špatně a je pravděpodobné, že kdyby zůstala naživu, mohlo by dojit ke skandálnímu rozvodů.

Mimochodem i nová princezna z "lidu" v rodu Grimaldiových - krásná Charlene Lynette Wittstock nevypadá šťastně v svém manželství s urozeným princem Albertem. Den před svatbou se snažila utéct, chytili ji až na letišti. V mediích se psalo o tom, že se dozvěděla, že princ Albert je bisexuální perverzní úchyl. Domnívám se, že se dozvěděla mnohem hroznější věci...

Mnohé rodiny Černé šlechty tahají za nitky v Marshallově fondů a v Club of Rome. Kromě toho patří k největším uživatelům výhod Evropské Unie.

Tak princ Albert Thurn-Taxis (ročnik 1983) v roce 2008 obdržel něco přes 575 000 Eur z fondu zemědělských dotaci z EU pro své polnosti. A to přesto, že podle magazínu Forbes se počítá mezi nejmladší miliardáře na světě a jeho soukromý majetek činí 2,3 miliardy amerických dolaru. Rod Thurn-Taxisů vládne největším lesním bohatstvím v Evropě a nad více než 36 000 hektary půdy.

Kníže Lichtenstein dostal pro svých 3000 hektarů orné půdy, 3500 hektarů lesa a 42 hektarů vinic (v Rakousku) v roce 2007 více než 912 000 Eur. V roce 2006 to bylo dle zprávy v médiích dokonce 1,77 milionu Eur.

Pokud víme, že průměrný rakouský zemědělec - jenž skutečně musí ze své půdy vyžit - dostane za rok sotva více než 10 000 Eur, potom jsou evropské zemědělské dotace ve výši přes 780 000 Eur, které bere ročně anglická královna Elizabeth II, čirou provokaci. Její syn, princ Charles, na své soukromé polnosti dostává dalších 350 000 Eur. Královna je největší majitelkou pozemků na světě a je hlavou Velké Británie, stejně jako dalších 31 zemí a teritorii.

A ještě něco - princ Philip, manžel anglické královny, je stoupenec eugeniky. V roce 1988 "prozradil" německé tiskové agentuře: "Až se znovu narodím, potom bych se chtěl vrátit jako smrtíci virus, abych nějak přispěl k vyřešení přelidnění"

Na tomto místě chci upozornit na to, že samozřejmě ne všechny rody přináleží k Černé šlechtě a mnozí příslušnici šlechty jsou veskrze čestnými lidmi s poctivými úmysly. Ale většina jedinců modré krve je jíž po staletí sdružená v tajemných spolcích a organizacích, které sledují jediný zájem - získání a upevnění vlastní moci.

Zde je seznam některým rodů, které patří k Černé šlechtě:

Finck, Thurn-Taxis (Německo / Bavorsko), Thyssen-Bornemisza, Guelph, Winsdorové (Anglie), Wettin (Belgie), Bernadotte (Švédsko), Liechtenstein (Lichtenštejnsko), Oldenburg (Dánsko), Hohenzoller (Německo), Bourbon (Francie), Oranien (Nizozemí), Grimaldi (Monako), Wittelsbach (Německo), Braganza (Portugalsko), Nassau (Lucembursko), Habsburg (Rakousko), Savoy (Itálie), Karadjordjevis (Jugoslávie), Wuttenberg (Německo), Zogu (Albánie)

Někdy se černá a bílá šlechta rozlišují i podle toho, od koho získaly šlechtický titul: černá šlechta svůj urozený stav získala od papeže, někteří papeži pocházeli z jejich rodu anebo odvozují svůj původ od některého z nich. Bílou šlechtu naproti tomu jmenovali králové a knížata

Kdo skutečně vládne světem? Část druhá - Výbor 300

Toto sdružení vysoké šlechty s finanční šlechtou založila v roce 1729 BEIMC (British East India Merchant Company), aby mohla kontrolovat mezinárodní bankovnictví a obchod - především obchod s opiem. BEIMC patřila černé šlechtě a vedla jí britská koruna.

Výbor 300 je tajná společnost, ve které tahají za nitky a ovlivňuji politiku i hospodářství celého západního světa nejdůležitější zástupci vysoké i finanční šlechty a nejvlivnější a nejloajálnější političtí zástupci západních národu. Dr. John Coleman zveřejnil ve své knize "The Conspirators Hierarchy: The Comitee of 300" vedle 290 organizaci a 125 bank také 341 jmen bývalých nebo nynějších členu sdružení.

Zmíníme tady jen několik:

Dům Rotchildů, David Rockefeller, Rod Hohenzollerů, Rod habsbursko-lotrinksý, Královna Elizabeth II., Rod Thurn-Taxisů, Královna Beatrix z Nassau-Oranien (CFR - Rada pro mezin8rodn9 vztahy, skupina Bilderberg), Rod Fincků, Monacký princ Albert, George Bush, Henry Kissinger

Materiály z knihy Michaele Morrise "Co nesmíte vědět", 3.výdání 2014

Kdo skutečně vládne světem - část třetí - Kulatý stůl

Podnět ke vzniku této politické organizace dal v roce 1891 v Anglii Cecil Rhodes. Mezi zakládajícími členy byli mimo jiné také lord Esher, lord Alfred Milner, lord Rothschild a lord Arthur Balfour. Hlavním cílem skupiny bylo podřízení celého světa britské vladě a prosazení angličtiny jako světové řeči.

Rhodes možná skutečně usiloval o světovou vládu, která by usilovala o prospěch veškerého lidstva, do skupiny však posléze pronikli také agenti bank.

Přitomostí Rothschildů je Kulaty stůl napojen na sionisty (=myšlenkový směr, jehož hlavním cílem bylo vybudování a udržení židovského státu a přesídlení Židů do Svaté země - pozn.překl.), a v USA na rodiny Schiffů, Warburgů, Guggenheimů, Rockefellerů

Carnegiů. Ze skupiny, jejíž vedení pozdějí převzal lord Milner, vyrostl také Royal Institute of International Affairs (=RIIA - Královský institut pro mezinárodní vztahy) a CFR (=Council on Foreign Relations = Rada pro mezinárodní vztahy - viz níže).

"Na konci první světové války bylo jasné, že strukturu systému je potřeba rozšířít... Lionel Curtis... k již existujícím skupinám Kulatého stolu založil v Anglii a všech zámořských regionech nastrčená organizace. Jedna z nich, známá pod názvem Royal Institute of International Affairs, měla na každém území, jako svou klíčovou součást již dříve zřízené skupiny Kulatého stolu. V New Yorku byla známá Council on Foreign Relations (Rada pro mezinárodní vztahy), od které zase vedly nitky k J.P.Morgan & Co., a jedné velmi malé skupině Kulatého stolu. Americké organizátory avládalo seskupení "expertů" ve službách Morgana. Publikace The Round Table (Kulatý stůl) vznikala po mnoho let (až do roku 1961) v zadní místnosti na pozemku Chatham house v Ormond Yard. Přes centrálu v Chatham House procházely rovněž veškeré telefonní hovory."

Výše uvedený citát pocházi ze čtrnácti set stránkové knihy "Tragedy and Hope: A history of the world in our time" (=Tragédie a naděje: historie světa v naší době) profesora Carrolla Quigleyho, poradce Billa Clintona na Geogetownské univerzitě. Quigley v Council on Foreign Relations zastával funkci dvorního historika.

Centrála v Chatham House na náměstí James Square v Londýně, která až do té doby sloužila jako sídlo ministerského předsedy, v roce 1923 případla organizaci Council on Foreign Relations. "Společnost Kulatého stolu" funguje i v dnešní době, jako místo komunikace pro mladé muže (od 18 do 45 let). Jejím oficiálním záměrem je podpora hospodářského dilagu; také v Německu a Rakousku.

Zdroj: http://dobajedu.cz/autorske-clanky/kdo-skutecne-vladne-svetem-cast-prvni-aristocrazia-nera/

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Karol Karol | Web | 5. prosince 2016 v 11:25 | Reagovat

Moc hezký blog :3

2 Sylva Sylva | Web | 6. prosince 2016 v 16:53 | Reagovat

Tak to je pecka, úžasný......

3 JZ JZ | Web | 26. února 2018 v 17:02 | Reagovat

Báje říká, že ostrov Rhodos se vynořil z moře. Stráž nad ním držel Poseidón a po něm jeho dcera Rhodé, kterou měl s Halií. Rhodos je největším ostrovem souostroví Dodekanés. Zdejší mu přezdívají Ostrov věčného slunce. Rhodos se totiž může pyšnit až 330 slunečními dny v roce. Na stráních místních vrcholů je pěstována známá vinná réva, z níž obyvatelé dělají skvělá vína. Ostrov je v současnosti velice kosmopolitní, kromě Řeků tady žije i spousta přistěhovalců. Na pobřeží Rhodu se táhnou rozlehlé písčité i oblázkové pláže, jež jsou střídány malebnými zátokami. Na nejjižnějším výběžku poloostrova Prasonisi leží na písčité úžině ráj kiterů a surferů.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.