Historia magistra vitae

Realita migrace

5. dubna 2017 v 13:47 |  ANS

Aliance nár. sil - PhDr. Vladimíra Vítová a Ing. Jaroslav Tichý. 1. bod Ano míru, mezin. pol. situace ČR jako člena NATO, účel přesunů amer. vojsk a mírové otázky

http://www.svobodny-vysilac.cz/?p=11386

Zkraje války by měl lid postřílet svou vládu, pokud zemi do války přivede, se řídí citátem z Ernesta Hemingwaye, v němž se praví, že v první den války by měl lid postřílet svou vládu, pokud zemi do války přivede.

Velkou vlnu zájmu vyvolal článek publikovaný v rubrice Politika webu Prvnízprávy.cz nazvaný "Langšádlová: Jaderná válka proti Rusku by byla naší povinností".

Aniž bych chtěl uvažovat, jaké mohou být trestněprávní důsledky prohlášení o "povinnosti vést proti někomu jadernou válku" přejdu k trestnímu stíhání českého občana Martina Holkupa z Písku. Ten na rozdíl od poslankyně Langšádlové, jejíž výrok vzbudil důvodné obavy u občanů, měl naopak jménem těchto občanů nebezpečně vyhrožovat politikům a vzbudit obavy zase u nich, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Hošek.

Kdo dokáže vyděsit více? Langšádlová nebo Holkup?

Martin Holkup je bývalý profesionální voják Armády ČR, jenž sloužil v misi Severoatlantické aliance v Bosně. V listopadu 2016 byl Okresním soudem v Písku odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na osm měsíců se zkušební dobou dvou let za přečin nebezpečného vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci.

V reportáži natočené Českou televizí o taktickém výcviku skupiny záložáků nacvičujících s airsoftovými zbraněmi ochranu státní hranice před ilegálními imigranty vzkázal Holkup vládě i Parlamentu, že spolek s názvem "Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO", jehož je členem, se řídí citátem z Ernesta Hemingwaye, v němž se praví, že v první den války by měl lid postřílet svou vládu, pokud zemi do války přivede. Zřejmě na důkaz, že výhrůžka u politiků zabrala (je to podmínka spáchání trestného činu) se k trestnímu řízení připojili celkem dva vyhrožováním vyděšení senátoři; každý s návrhem na náhradu újmy v symbolické výši 100 Kč (neznaje úplný výrok rozsudku, nemohu uvést, jak soud jejich návrh vyřešil).

U případu Martina Holkupa se okamžitě vtírá otázka, co bylo primárním účelem podnětu, na základě nějž orgány činné v trestním řízení zahájily jeho trestní stíhání. Bylo důvodem standardně zjednat pořádek a pro verbální skutek, který má základ v bytostném Holkupově odporu k válce, obvinit válečnými událostmi hluboce frustrovaného veterána z Bosny? Nebo je to jinak, a Holkupova procesu bylo využito k tažení proti lidem odmítajícím programově politiku Severoatlantické aliance i USA, tvrdícím, že NATO plánuje válku? Proti těm, kteří si dokonce dovolí drze vracet ministru obrany ctihodné vojenské metály za někdejší službu v Alianci?

Pokud se jedná o důvod zahájení trestního řízení, přikláním se spíše k variantě druhé. Jak známo, nejelegantněji se politické názory potírají tak, že se na jejich nositelích najde něco, co lze kriminalizovat. K tomu se státu nejlépe hodila osoba Martina Holkupa, jenž je typický veřejným prohlašováním, že jako voják "nebude sloužit hnusnejm Američanům"

K perzekuci Martina Holkupa, ale - domnívám se - i celého spolku "Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO" (považte, už jen ten protistátní název!) bylo využito reportáže natočené reportérem České televize, vysílané na podzim 2015 v pořadu Reportéři ČT. Paradoxem bylo, že Holkup, který byl píseckým okresním soudem odsouzen pouze na základě této reportáže, dal reportérovi ČT k jejímu natočení souhlas. Bohužel, zřejmě v té době podléhal iluzím o objektivitě veřejnoprávního média, jemuž chtěl umožnit vytvoření dokumentu o činnosti, o jejíž zákonnosti neměl nejmenší pochybnost. Holkup nevěděl, že Česká televize navzdory své zákonem dané veřejnoprávnosti oddaně slouží prioritám české i nadnárodní politiky, jež většinou nemají se zájmy českých občanů mnoho společného.

Reportáž "Nebezpečná hra na vojáky!" jak nazvala ČT svůj (Holkupa usvědčující) dokument, je učebnicovým příkladem jak vyprodukovat neobjektivní, propagandistický pořad. Ještě dříve, než mohli diváci reportáž shlédnout, dramaturg pořadu Reportéři ČT avizoval, že je o osobách, jejichž činnost přináší dle expertů riziko, které postupně budují soukromou armádu vybavenou ostrými zbraněmi, jež jsou připraveny použít i proti vlastním politikům. Namísto, aby tvůrci reportáže - jak se to sluší u korektní dokumentaristiky - poskytli prostor k vyjádření pluralitních názorů, vybrali k podání komentáře pouze ty, u nichž byl zaručený předpoklad, že činnost osob protivících se politice NATO odsoudí (gen. Šedivý, gen. Šándor, občanský aktivista Marhoul a jiní).

Bývalí vysocí funkcionáři Armády ČR dle očekávání označili činnost záložáckého spolku za společensky škodlivou a doporučili, aby se jím zabývaly tajné služby a policejní orgány. Mezi komentátory nechyběl ani advokát, jenž Holkupovu parafrázi Hemingwayova výroku o střílení vlády v první válečný den neváhal označit za zvlášť závažný zločin přípravy vraždy. V určitých momentech mi reportáž připomínala způsob, jakým komunistická televize prezentovala například hudebníky z Plastic People. Ty jako společenské vyvrhele, "Holkupovo komando" cvičící zadržení osoby překračující ilegálně hranici představil reportér Landa jako brutální monstra (přál bych lidem shlédnout video natočené z jakéhokoli zásahu nejen policejní jednotky známé pod zkratkou URNA, ale i jiných zásahovek z nižších součástí Policie ČR). Ve srovnání s komunistickou televizí u reportéra Landy přece jen jeden rozdíl byl. Ten, kdo za komunismu natáčel řádění Plastiků proti nim nesvědčil u soudu.

Nutno zdůraznit, že v procesu vedeném proti Holkupovi bylo zcela odhlédnuto od kontextu, za něhož obžalovaný proti hrozbě války v reportáži brojil. Aktivita Severoatlantické aliance v Evropě v posledních dvou letech zneužívající důsledků ukrajinské krize (vyvolané Spojenými státy) dává nepochybně za pravdu těm, kdo tvrdí, že nikoli Rusko, ale NATO v čele s USA jsou agresorem plánujícím válku. O čem jiném ostatně svědčí přesun americké vojenské techniky a personálu zahájený koncem roku z německého Bremerhaven postupně dál na Východ, jenž The Independent označil za největší od konce studené války? Co například cvičení NATO v Polsku pod názvem ANAKONDA 2016 zabývající se bezpečnostními situacemi ležícími pod tzv. "prahem vzniku války"? A co ostré starty stíhaček členských zemí NATO v Pobaltí na linii doteku s Ruskem (Baltic Air Policing)? Vidíme, že Alianci je dobrá každá záminka. Za "ozbrojený útok" ve smyslu Severoatlantické smlouvy má být dle bojechtivých vysokých představitelů NATO považován i kyber útok. Připomeňme například nedávnou hrozbu generálního tajemníka NATO Stoltenberga, že případě rozsáhlého kybernetického útoku na členský stát Aliance může dojít k aktivaci článku 5 Severoatlantického paktu www.natoaktual.cz

Holkupovo prohlášení nutno interpretovat nikoli jako kriminální jednání agresivního jedince vyhrožujícího politikům vykonávajícím řádně jim svěřenou zákonodárnou nebo výkonnou moc (dle čl. 2/1 Ústavy v souladu s vůlí svého lidu, který je zdrojem státní moci vykonávané politiky). Co Holkup v reportáži řekl, byl pouze naléhavý protiválečný apel inspirovaný Hemingwayem, známým svým záporným postojem k válce. Holkupova slova byla bezpochyby ovlivněna snahou části české politické reprezentace dávat Alianci najevo větší oddanost. Pohleďme na současný stav: Ministrem obrany uzavřená dohoda o přidružení české 4. brigády rychlého nasazení k velení obrněné divize Bundeswehru. Plánovaná účast Armády ČR na posílení východního křídla NATO. Nabídka vojenského uskupení o velikosti praporu Polsku, zemi, jež se v roce 2020 stane vedoucí zemí aliančních sil velmi rychlé reakce. Snaha změnit Ústavu, aby vláda mohla bez předchozí parlamentní kontroly vysílat armádu do zahraničních operací, aniž by se jednalo o mise obranné, mírové nebo záchranné. Veškerá podpora, kterou ze strany Česka Aliance dostane, staví celou naši zemi do nepřátelské pozice proti tomu, s kým se Aliance v budoucnu střetne. To je zákon války. Proč by však měli obyvatelé České republiky strádat ve jménu bitev, jež probíhají v cizím zájmu?

Výrok Martina Holkupa, za nějž byl u Okresního soudu v Písku odsouzen, znepokojuje veřejnost rozhodně mnohem méně, než prohlášení poslankyně Langšádlové volající Česko do jaderné války s Ruskem. Holkupovo vyjádření by mělo být chápáno jako legitimní vyjádření stanoviska českého občana k našemu členství v NATO.

Členství v NATO je nesporně citlivou politickou věcí. Za účelem vyřešení otázky našeho dalšího setrvání v Alianci by se mělo dostat našim občanům práva realizovat dle článku 2/2 Ústavy státní moc přímo. Parlament by proto měl za tímto účelem schválit ústavní zákon o referendu o vypovězení Severoatlantické smlouvy. Návrh takového ústavního zákona čeká v Poslanecké sněmovně na své projednání (sněmovní tisk č. 908). Dodává, ve svém komentáři Jaroslav Hošek. http://prvnizpravy.parlamentnilisty.cz/zpravy/politika/zkraje-valky-by-mel-lid-postrilet-svou-vladu-pokud-zemi-do-valky-privede/

Vážení přátelé, přeposílám video. Realita migrace.

A včera jsem rozesílal o Seči. Kdysi tam byl mezinárodní pionýrský tábor. Městečko vzkvétalo. Po devadesátém roce z objektů přímo u přehrady udělali také zařízení pro uprchlíky. Všude bordel, kriminalita, lidé se po setmění báli vyjít na ulici. V současné době tam sice uprchlíci nejsou, ale stále je znát, že se Seč propadla tímto "počinem" o desítky let zpátky a velmi těžce se z tohoto šoku dostává. A nyní se má situace opakovat. Krásné "Železné hory", kam jsem jezdil 45 let... A za všechno může nečinnost našich lidí. Jejich bezohlednost, sobeckost, nezájem. Nedej bože, aby náhodou museli něco udělat ve prospěch své země, ve prospěch svého souseda! A co kdyby se náhodou museli v zájmu všech uskrovnit ve své chamtivosti.

Pro Boha, proč toto nevysílá naše ojektivní a nezávislá televize místo reklamy na prášky proti průjmu, asi nesmějí !!!!!!! Já si myslím, že tím vědomě brání obyčejným lidem , aby si udělali vlastní názor na problém migrace.

Pepa

Uprchlíci z detenčního zařízení Bělá - Jezová

Putin odsoudil geoinženýrství a označil jej za monumentální hrozbu proti lidem a přírodě

Putin poukázal na nehorázné oficiální utajování globálního klimatického inženýrství a řekl? "Zdá se, že jim teď říkají aerosolové formace".

Putin hovořil o zprávách v západních médiích o projektu Harvardské univerzity v hodnotě 20 miliónů dolarů, který má posílat aerosolové injekce do zemské stratosféry, což je poprvé, kdy byl na světě otevřeně připuštěn před veřejností experiment chemtrails.

Ale podle Putina, západní vlády experimentovaly na svých lidech po celá léta. Před necelým měsícem, Putin odsoudil vlády za to, že lžou svým lidem o geoinženýrství.

Ve svém projevu před charitativní sbírkou v jeho rodném městě Petrohradu, Putin v únoru postavil sám sebe do kolizního kurzu se západními vládami, když prohlásil: "Je pozoruhodné, že americká vláda stále odmítá uznat svou činnost. Vědecké údaje jsou zde k vidění pro každého. Jak mohou lidé požadovat regulace a kontroly operací, když vláda nechce přiznat, že vůbec existují? Uráží to inteligenci lidí."

Oni mohou požívat mainstreamová média, aby je přejmenovali na "aerosolové oblačné formace", když chtějí, ale prostý fakt je, že experimentují na lidech prostřednictvím chemtrails.

Podle Putina tyto operace představují "monumentální hrozbu" pro zemskou biotu a jsou útokem proti lidem a proti přírodě.

Putin, který je zásadně proti inženýrským programům v oblasti klimatu, uvedl, že je "hluboce znepokojen" kvůli "nevědomým rizikům", které přijímají západní korporace a jsou schvalovány západními vládami, vše ve snaze kontrolovat populaci a hromadit zisky.

Putin byl tázán, zda operace západních vlád v oblasti atmosférického stříkání a programy pro manipulaci s počasím představují "největší útok na pozemský život a zdraví v lidské historii."

Ruský prezident uvedl, že nezáleží na tom, zda se jedná o "největší hrozbu, nebo druhou největší hrozbu, nebo třetí. Důležité je, že se jedná o útok. Je to vážný útok. Je to nejen odporné, ale je to i útok proti přírodě.

Pocit v Rusku je, že západní vlády a korporace letí příliš blízko ke slunci. Ale problém je v tom, že nebudou jediní, kdo se spálí - Země jako celek bude nést následky těchto činů.

Mezitím, co informace vyplouvající na povrch nasvědčující tomu, že geoinženýrství a manipulace klimatu poškozují ozonovou vrstvu, existují obavy, že Země dosáhne kritického bodu, který nebude možno obnovit. Otrávená Země bude jako nevyléčitelné tělo, které bude ponecháno zemřít.

http://czechfreepress.cz/rusko/putin-odsoudil-geoinzenyrstvi-a-oznacil-jej-za-monumentalni-hrozbu-proti-lidem-a-prirode.html

Postup státních zastupitelství ve věci Čapí hnízdo by se měl prošetřit

Bohumil Doležal

Případ Čapí hnízdo, nad nímž se vznáší podezření z mnohamilionového podvodu, vyšetřuje už nějakou dobu policie ČR. Dozor nad vyšetřováním má městské státní zastupitelství v Praze. Do konce března mělo padnout rozhodnutí.

Teď se situace změnila. Podle vyjádření Městského státního zastupitelství požádali policejní vyšetřovatelé o odklad a bude jim vyhověno. Mluvčí MSZ uvedla, že lhůta se prodlouží o půl roku.

Zároveň MSZ uvedlo, že byl podán tzv. vnější podnět. Kdo ho podal, neuvedli. Údajně to nebyl Andrej Babiš. Uvádět, byť i off-the-record, (neoficiálně) kdo to nebyl, je podobně problematické jako uvádět, kdo to byl. Podnět prý dostal městský státní zástupce Erazím a dospěl k názoru, že nad případem má držet dohled Vrchní státní zastupitelství v Praze. Tam také odcestoval (nikoli "prý") od státního zástupce Šarocha z MSZ spis.

Vrchní státní zastupitelství (totiž vrchní státní zástupkyně Bradáčová) se ohradilo proti údajnému tvrzení článku ve Foru 24 o "nařízení dohledu" (vrchním státním zastupitelstvím") a "odebrání spisu dozorovému státnímu zástupci" (o "nařízení dohledu" se v článku Fora 24 nemluví, slovo "odebrání" se tam taky nevyskytuje, jen se tam konstatuje, že "spis odnesli s odůvodněním, že budou vykonávat nad případem dohled").

Celý případ mne jako politického komentátora zajímá především z politického hlediska. Musím ovšem předem říci, že se nad všemi těmi vysvětleními člověka zmocňuje podivný dojem, jako by se to vše dělo jaksi samospádem: vyšší úrovně (městské a vrchní státní zastupitelství) vlastně jen vyhovují tlaku, které na ně vyvíjejí nižší složky (policisté, městské státní zastupitelství). Je obtížné zbavit se dojmu, že jde o účelový alibismus.

Tento dojem velmi posilují i politické okolnosti případu. Čapí hnízdo je velký problém dnes patrně nejmocnějšího muže v České republice Andreje Babiše. Problémy podobného (a často i menšího) rozměru vedly v minulosti k tomu, že kariéra lidí, jichž se týkaly, byla ohrožena a většinou nakonec zničena. Zvlášť citlivými se podobné věci staly v hysterické atmosféře "protikorupčního" běsnění počínaje rokem 2012, na jehož vlnách se úspěšně svezl právě Andrej Babiš.

Teď se v České republice blíží volby do poslanecké sněmovny, které nejspíš rozhodnou o výrazném přeskupení sil v politice ve prospěch Andreje Babiše. Pokud by rozhodnutí ve věci Čapího hnízda (tj. případně i Babišovo obvinění, ale i jiné rozhodnutí, např. odložení případu) padlo do této doby, výrazně se to promítne do jejich výsledků. Jsou v podstatě možné čtyři termíny voleb, od 29.−30. září po 20.−21. října. Volby vyhlásí podle svého uvážení prezident ČR, termín musí kontrasignovat premiér. Pokud bude rozhodnutí přijato až po proběhnuvších volbách nebo tak, že je už prakticky nebude moci ovlivnit, bude to pro Andreje Babiše znamenat faktickou politickou výhodu a bude to taky faktická změna vzhledem k praxi, která tu v podobně citlivých věcech byla v minulosti (v roce 2013 vedlo podobně závažné podezření, které se dodnes nepotvrdilo, k pádu Nečasovy vlády). Nedostává se panu Babišovi už teď selektivně jiného zacházení, než jakého se v minulosti dostalo jiným? Po volbách se pak nejspíš výrazně promění rozvržení politických sil v zemi, což se nejspíš promítne i do obsazení silových resortů ve vládě.

Vzhledem k zvýšené citlivosti případu je možné počítat i s tím, že ti, na jejichž bedrech leží váha takto významného a těžkého případu (vyšetřovatel, dozorující státní zástupce) budou vystaveni sílícím politickým tlakům. Musím říci, že jim jejich situaci ani trochu nezávidím.

Proto je třeba se velmi pečlivě zabývat tím, zda za posledními rozhodnutími v šetření případu Čapí hnízdo nestojí pokus o nepřípustnou politickou manipulaci, byť i byla i kryta formálně legálními postupy (i to by ovšem bylo třeba prověřit). Měla by se tím zabývat média (od těch Babišových se to ovšem nedá čekat, dělají pravý opak, viz ohavné články Jana Schneidera v posledních dnech v Lidovkách.cz, úspěšně navazující na normalizační tradice komunistického tisku). Měli by se tím zabývat demokratičtí politici v odpovědných funkcích. Nic z toho se zatím bohužel neděje. A pokud jde o formální správnost postupu státních zastupitelství: z debaty v PS nad závěry Komise k reorganizaci policie vyplynulo, že správnost postupu státních zastupitelství jsou kompetentní prověřovat zase státní zastupitelství. Ve světle posledních událostí mi to připadá dvojnásob neudržitelné.

Úplně nepřípustné pak je, aby se státní zástupci pokoušeli zastrašovat novináře, kteří mají možnost mj. tuto chybu v našem právním řádu v rámci svých možností napravit. Tady je v sázce svoboda projevu, zaručená ústavní Listinou základních práv a svobod.

A můj osobní závěr z toho všeho? Chování dotčených státních zastupitelství v případě Čapí hnízdo mi na základě toho, co jsem uvedl, připadá krajně podezřelé. A to podle staré známé zásady: "Když něco vypadá jako kachna, lítá jako kachna, chodí jako kachna a kejhá jako kachna, je to s největší pravděpodobností kachna."

Zdroj: http://forum24.cz/postup-statnich-zastupitelstvi-ve-veci-capi-hnizdo-by-se-mel-prosetrit/

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.