Historia magistra vitae

Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu

10. června 2017 v 14:46 |  Církev a náboženství

O paralele SSSR a EU

Nic odpornějšího jsem nikdy neslyšel

Vatikán nese zodpovědnost za nejtěžší zločiny proti lidstvu

Státnímu sekretariátu Vatikánu

Vatikán má usilovat o spásu věřících skrze pokání a o obrácení nevěřících skrze misie. Vatikán má bojovat za pravověrné učení proti herezím "pekelných bran" (Mt 16,18). Pokud se ještě dnes odvolává na autoritu apoštola Petra, je povinen ho následovat v pokání!

K čemu dnes Vatikán mlčí a co podporuje?

Celosvětově probíhá proces skryté a cílevědomé změny myšlení - antimetanoia. Zasahuje de facto všechny oblasti života.

Juvenilní justice stojí v pozadí zločinů sociálních služeb. V Norsku počet sebevražd ukradených dětí v poslední době vzrostl až na 96 ročně! Děti ukradené sociálními službami z rodin prožívají psychická muka, jsou sexuálně zneužívány a tyranizovány. Informace o tomto násilí jsou tzv. "důvěrné", ale pokrytecky se mluví o tzv. násilí v rodině. Za "násilí v rodině" je dnes pokládána zdravá, přirozená výchova spojená s rodičovskou láskou k vlastnímu dítěti. Současní církevní představitelé i společnost mlčí! Stávají se tak spoluviníky za nejkrutější zločiny na nevinných dětech!

Gender ideologie

Sociální architekti globalizace plánují totální likvidaci instituce rodiny s cílem rozdělení společnosti na jakási plemena. Dle genderu bude zakázáno rozlišovat, kdo je muž a kdo žena. Navíc se tito psychicky narušení jedinci stanou otroky démonů skrze narkotika, alkohol a sexuální zvrácenosti. Většina skončí sebevražednou eutanazií. Demoralizace lidstva spojená s jeho satanizací směřuje ke globální genocidě

V Anglii byl ve 120 školách proveden experiment. Na bázi gender ideologie vytyčoval transsexualismus jako normu. Dětem bylo sugestivně vsugerováváno, že nejsou tím, kým jsou. Učily se, čím musí projít, aby změnily své pohlaví. Děti nemohly vidinu toho, co je čeká, psychicky unést a téměř 100 % uvažovalo o sebevraždě a 50 % se o sebevraždu pokusilo.

Už i internet je zneužíván k tomu, že formou hry se dítěti naprogramuje sebevražda. V rámci redukce lidstva jsou všechny zločiny a zločinecké systémy podporovány.

Prosazuje se princip: Co dříve lidstvu prospívalo, musí dnes sloužit k jeho sebezničení. Například OSN - dnes tato organizace podporuje nejtěžší zločiny proti lidstvu (tzv. sexuální výchova, gender, kradení dětí

Zdravotnictví: Skrze tzv. alternativní medicínu je prosazován destruktivní okultismus (akupunktura spojená s věštěním a magií tzv. jinu a jangu,...). vědecká medicína prosazuje interrupci, škodlivé vakcinace, čipizaci dětí, eutanazii, nákup lidských orgánů od zločinců

Školství: Od mateřských škol přes všechny školské stupně se prosazuje demoralizace, okultismus, nezodpovědnost. Protipřirozená paradigmata narušují psychiku, rozum a svědomí. Jde o programovanou morální, intelektuální a duchovní devastaci.

Kultura dnes rovněž slouží k devastaci společnosti.

Masmédia a internet jsou v rukou globalistů a reduktorů lidstva s duchem smrti.

Vytváří se virtuální společnost. Morální hodnoty jsou popřeny (viz Amoris laetitia). Zločiny se stávají beztrestnými, protože nejsou za zločiny pokládány.

Proč se lidé proti genocidnímu systému nepostaví? Proč na své sebevraždě spolupracují? To je tajemství zla v člověku - dědičný hřích, jehož podstatou je sebeklam s programem postupného sebezničení časného i věčného. Duch světa programuje lež, která se spojuje se semenem lži v duši člověka a otvírá ji duchu lži, ďáblu! Člověk se stává jeho otrokem. "Ďábel je lhář a vrah." (J 8,44) Bere na sebe podobu anděla světla a totéž činí i jeho služebníci (2Kor 12,4n).

Ježíš Kristus řekl: "Metanoite - změňte myšlení a věřte evangeliu!" (Mk 1,15) Apoštolé

NWO s duchem antikrista naopak usilují o antimetanoiu - mění přirozené myšlení ve zvrácené. Psychologicky postupují tak, že vzbudí vášně napojené na ložisko zla v člověku. Používají k tomu masmédia, vliv odpadlé církevní hierarchie, školství, kulturu, dekadentní hudbu, narkotika, propagaci sexuálních zvráceností... Razí heslo: "Užívej si všeho!" Vatikán mlčí, anebo spolupracuje. Vytváří pseudoteologii o lásce, milosrdenství a úctě k zvrácenostem.

Jak může být Vatikán svědomím věřícím a světu, když podporuje satanskou globalizaci? Schvaluje zvrácenosti (líbání nohou transsexuálům), prosazuje islamizaci Evropy a popírá existenci základních morálních norem (Amoris laetitia). Vatikán musí konat pokání z herezí II. Vaticana, které jsou toho otráveným kořenem. Musí se zřeknout falešné úcty k pohanským náboženstvím, a tím i k jejich démonům! Musí se zřeknout hereze ztotožňování Trojjediného Boha s Alláhem, nejvyšším (akbar) z 360

pohanských bůžků Mekky. Duch světa (aggiornamenta) popřel skrze II. Vaticanum základní pravdy víry a morálky.

Dnes je celosvětově zaváděn antikristovský systém s cílem genocidy lidstva. Vatikán mlčí, a proto má větší vinu, než ti, kteří ho bezprostředně zavádějí!

Role Vatikánu si byli dobře vědomi architekti NWO a jejich předchůdci, svobodní zednáři a ilumináti. Roncalliho, který byl v roce 1911 usvědčen z hereze modernismu, prosadili za svého papeže s jménem Jan XXIII. Podobně prosadili Bergoglia (Františka), který má stejného ducha. Hlavním úkolem Roncalliho bylo, aby v roce 1962 vyhlásil koncil a řízení koncilu předal převlečeným modernistům! Skrze II. Vaticanum byl vtělen nový program s duchem světa (aggiornamento) a vyhnán Duch pravdy. Tehdy ještě nikdo netušil, jaký sebelikvidační proces nejen církve, ale i lidstva, tím začíná!

Církev je Tajemné tělo Kristovo, Vatikán už dnes toto Kristovo Tělo nepředstavuje. Katolíci, kteří chtějí být spaseni, nemohou být v duchovní jednotě s odpadlým Vatikánem.

Jedině bude-li Vatikán činit pokání, přestane být prokletím pro oklamané katolíky, a pak už neponese zodpovědnost za připravovaný holocaust lidstva!

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

Kopie:

Katolickým a pravoslavným biskupům

Představitelům vlád EU a Amerického kontinentu

Masmédiím

Zdroj: http://czechfreepress.cz/vase-free-zona/vatikan-nese-zodpovednost-za-nejtezsi-zlociny-proti-lidstvu.html

U naháče to začíná, u kvót na imigranty končí

Tento týden prošuměla českým mediálním prostorem celkem úsměvná zpráva. Tedy - pro její hlavní aktéry, myslím, zase tak legrační nebyla. V kostce šlo o sousedské spory. Jakýsi postarší moravský děda se rád promenádoval po své vlastní zahradě v rouše Adamově. Jak z kontextu vyplynulo, obzvláště rád v této oděvní úpravě sekal se sekačkou trávu.

Proč děda choval takovou nevraživost vůči gatím, zpráva již nezmiňovala a patrně to ani nebylo známo. Možná šlo o exhibicionistu, možná se jen chtěl pěkně rovnoměrně opálit, možná chtěl ze zdravotních důvodů větrat, možná trpěl nějakou kuriózní fobií, díky níž měl dojem, že nahota je nejlepší obrana proti únosu mimozemšťany. Kdo ví?

Faktem ale je, že dědulově sousedce se to nelíbí. Nainstalovala si na plot zábranu, aby k sousedovi nebylo vidět, ale prý "zábrany vše nevyřeší". A tak byla povolána policie, aby ona "vyřešila", že sousedce se - patrně po odhrnutí zábrany a zkontrolování stavu? - naskýtá "nelibý pohled". A dědovi teď hrozí dva roky za mřížemi za výtržnictví.

Jsem zmatena. Dosud jsem netušila, že existuje trestný čin výtržnictví spočívajícího v poskytování "nelibého pohledu". Mám jednoho souseda, u něhož zažívám nelibý pohled pokaždé, když ho potkám, a to i v případě, že je zcela neprůhledně zabalen do zimní bundy. Na Pikoru, když to kapku přežene na oslavě narozenin, taky není pohled vyloženě libý. A znám lidi, kteří zažívají nelibý pohled vždy, když zahlédnou svou tchyni. Zatím jsem se ale nesetkala s tím, že by za svou fasádu byla jakákoliv tchyně odsouzena.

Možná, že děda je obyčejný exhibicionista. Pokud by v odlehlém parku vyskakoval na malé holčičky nebo přelézal k sousedce přes plot a přitom na ni volal "bububu!", celkem jistě by bylo namístě buď volat policii, nebo mu taktéž odpovědět "bubu!" a ukázat mu velké zahradní nůžky. Ale když si seká trávu u sebe doma? Za prakticky neprůhlednou rákosovou zábranou?

Skoro se mi zdá, že by tu opravdu o jakýsi přestupek - ovšem ne proti zákonu, nýbrž proti slušnosti - jít mohlo. Ovšem ne ze strany onoho naháče, nýbrž ze strany jeho sousedů a jejich zjevného porušování domovní svobody. A ještě bych zvážila, zda jim na konto nepřičíst i bonzáctví. Dokud je děda vůči jejich dětem neškodný a rejdí si jen na své zahradě, nikomu do jeho rejdění nic není.

Zpráva nápadně připomíná jiný podobný případ, který se také nedávno objevil v tisku, ovšem nikoliv v podobě zprávy, ale v podobě čtenářského dotazu. Sousedka si stěžovala na sousedovo chování. Zhruba šlo o to, že sousedka se rozhodla vyměnit pletivo na plotu. Za tím účelem - když soused nebyl doma - pokácela jeho živý plot na jeho straně plotu, aby se k pletivu lépe dostala. Soused vzápětí na své straně na místě zničeného živého plotu nainstaloval clonu a se sousedkou přestal mluvit. A ta si teď stěžovala a ptala se na radu, jak prý se má proti sousedovu jednání bránit: Jednak jí vadilo, že se "musí" dívat na údajně neestetickou clonu, jednak jí vadilo i to, že soused s ní najednou nemluví.

Tak pardon, ale zničit někomu svévolně jeho majetek a pak se divit, že se mnou dotyčný nemluví?

Oba případy mají jedno společné. Společným jmenovatelem je naprosté nepochopení principu vlastnictví a s ním spojených práv. A v tom už přestává o legraci jít. V obou případech obě sousedky jen nepochopily, že do cizího se nos nestrká, ale hledí se především svého. Není divu, že mají v majetkových právech trochu hokej, když náš stát jim v tom ještě jde příkladem. Zákaz kouření totiž není ničím jiným než strkáním rypáku do cizího majetku, tedy do cizí hospody, ve které si už majitel nemůže dělat, co chce. Copak někdo nutí zákazníky, aby vstupovali do kuřácké hospody? Ne. Zato její majitel je nucen se svým majetkem nakládat jinak, než by chtěl. A jde to ještě mnohem dál. Nedělejme si nejmenší iluze, že v dnešní socialistické Evropě za našimi hranicemi tahle jednoduchá pravidla chápou. Kdyby to totiž chápali, hleděli by si svých imigrantů a nestrkali by nám je v podobě kvót přes naše hranice.

Markéta Šichtařová

http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/10493-sichtarova-nahac-kvoty-migrant

Chce nás Juncker uplatit?

Šéf EK chce B. Sobotkovi dát 590 miliard korun pro chudou Severní Moravu. Je to čistokrevný pokus, jak překonat naši stoupající nelibost vůči EU a především vůči způsobu jejího jednání. Tento pokus je ale dost naivní, vyplývající z představy, že za peníze se dá koupit vše. Jenže, zůstaňme chvilku u těch peněz. Proč o nás má EU náhle takový zájem? Protože odsud do zahraničí a zejména do, Německa jde více než 4násobek toho, co z EU k nám! Fakticky jsme od počátku čistí přispěvovatelé do EU.

A když si ještě představíme, jak budou ty případné peníze z EU účelově vázané, tak budou Beskydy plné cyklostezek a bazénů obklopených stánky s buřty, pro rekvalifikované horníky jako prodavače. Budou si je patrně prodávat navzájem

To nemůže fungovat. My potřebujeme investice do moderní výroby. Do naší výroby, nikoliv do té cizí u nás. Mimo jiné i do té, kterou jsme si v rámci přístupu do EU sami snaživě zničili či zničit nechali. Jinými slovy jsme kolonií a metropole má zájem si nás udržet. Zatím mírovými prostředky. Je vidět, že v Bruselu stále nic nepochopili a nic se nenaučili. Ale upřímně - ani nemohou. Nejsou totiž mozkovým trustem, jsou jen převodovým kolem těch, kteří je ve skutečnosti řídí. A jejich zájmy jsou zcela jiné než ty naše.

My se potřebujeme vymanit a zase pracovat sami na sebe. Už ne na jiné. A to je třeba mít neustále na paměti. Tato EU nemá od samého počátku zhola nic společného s myšlenkami českého krále Jiřího z Poděbrad. Tato EU se nedá reformovat. Ti, kdo jí ve skutečnosti vládnou, to nikdy nepřipustí. A na tuto EU jsou navázáni naši představitelé či alespoň jejich naprostá většina. Výsledek tomu odpovídá.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/473995/pro-chude-cechy-posleme-miliardy-sef-eu-juncker-zuri-kvuli-nizkym-platum.html

Capo di tutti capi - Jean Clod Juncker!

Evropský kápo di tutti Clod Junker nabízí sám osobně miliardy Praze. Už se počítá, počítají partaje u moci, počítají se brebendy a kolik z toho bude na rozkradení. Bruselský kápo přijel uplácet české lokaje a jako vždy, kde jsou dohoda a zisk obtížné, vyřeší síla miliard. Za 500milionů vyhrajete každé volby, za miliardu ovládnete státní aparát a legislativu a za 600 miliard vytvoříte generační lokaje a bezmezné poddané. Jaká je přímá souvislost peněz a voleb je ověřitelný fakt a proto ty snahy o finanční stropy na volební kampaně. Musí se nějak chytře schovat, že volby vyhrávají peníze!

Tato obrovská částka od kápa Junkera je konec odporu proti přijímání migrantů. Každý jisto pochopí, že se jedná o odpor jen na vládní úrovni a u lidí, kteří rozhodují a mají moc. Ostatní se mohou v beznaději uzoufat, pro marnost a nemožnost cokoli ovlivnit. Pravda je tam, kde jsou peníze a kde jsou miliardy, je pravdy nejvíce. Všichni dobře vědí, že být slušný a poctivý znamená, být do smrti žebrák. Od počátku jsou dotace určené pro hladové a všehoschopné jedince, zrádce a kolaboranty. Ona slova neztratila význam a dnes jsou opět aktuální. Téměř vše je založeno na korupci a na bídě, kterou maskují, podsouvají vylhané průzkumy o kvalitě života. Pravda, na úroveň Rumunů máme ještě kam spadnout. Multikulti montovna s tupým obyvatelstvem žijící v křeči sociální bídy a nedostatku, to je program Evropských kápů pro Čechy a Slovany. Nikdy Nás mezi sebe nevezmou, nikdy nás nebudou brát jako sebe rovného. Vždy budou mít dost oněch lokajů a prodejných vlastizrádců.

Lokajové Bruselského diktátu se bojí jen vlastního konce? Nezvolení papalášů, kteří jsou schopni odsouhlasit cokoli, je poslední překážka a poslední velká přetvářka kterou debilizují masy a tvrdí, že hájí zájmy vlastních lidí. Zase další komedie o volbách, vždy budou zvoleni, vždy budou stát za oponou a vše řídit. Tak že se jen strategicky posouvají, tu tam a pak onde.

Lidé doufají ve volby a změnu?

Bude to zklamání pro všechny a ve všem. Kdo věří v demokracii a nějaké rozumné řešení, bude doslova znechucen, co se po volbách 2017 uskuteční a jak naši lidé budou opět podvedeni. Stále stejní jedinci jsou v politice již 25 let. Potu dobu jen mysleli na sebe, jen na svůj profit a zájmy lidí, státu permanentně prodávali a zrazovali ve prospěch cizí moci. Slova ministra Zaorálka o tom, že nemůže přesvědčit občany ČR, aby přijali migranty, jsou na shození do chladné Vltavy.

Mocenské posty se již dnes formují a dohadují mimo pozornost. Politici krom pár výjimek nic neřeší, nic nevyřeší a začíná se stále více ukazovat, že jsou jen pro udržení vlastních lidí na uzdě. Toto je jen jeden papaláš, který nehájí zájmy vlastních lidí. Zřejmě je vyvolen prozřetelností a těch tu máme v Parlamentu a Senátu kvalifikovanou většinu uzurpátorů a lokajů. Pohled na politické partaje je žalostný, jako jejich pitomé a debilizující programy pro voliče.

Politické strany jsou natolik propojeny pupeční šňůrou korupce a kolaborace, že je nemožné po nich chtít práci pro lidi. KDU se stále více noří do minulosti a návštěvy Hermana s Bělobrádkem u Sudetských němců jsou plivnutím na tisíce hrobů mrtvých. ODS tvrdí, že vstává z popela, ale paměť voličů na mega tunely a loupeže státního majetku se nezapomenou. Socialisti v čele s předsedou Sobotkou se natolik ztrapnili a tím vytáhli staré přísloví z jejich minulosti ,,Ve dne škodil v noci krad-Sociální demokrat"

TOP 09 s Kalouskem je ukázka, jak to vypadá, když se správně dělí peníze a tím se udrží moc. Já už jsem, pane poslanče asi pochopil, co je to ten rating!!!! Babiše úspěšně vypudili a nyní se spoléhají na zrádce, které už oťukávají mezi Europoslanci za ANO. Už se to nedá ani poslouchat, už to překročilo ne jednu ale 100 červených čar únosnosti a tolerance. Lži politiků a jejich poskoků z medií o ekonomice, migraci, morálce a vylhaných hodnotách nekončí, ještě více propagandy, ještě více vyrobených lživých reportáží.

Velká koncentrace Adamitů ve veřejném prostoru prostě škodí dnes víc jak v minulosti! K čemu jsou zástupci lidu, kteří stále melou něco o obraně demokracie, hodnot a přitom dělají opak? Na co sáhnou a zákony které schvalují, berou lidem svobodu a dělají tupé stádo nemyslících jedinců. Aby toho nebylo málo, připravují se další a další nesmyslné zákony a drze se vysmívají lidem do očí.

Jak odstavit z funkcí parazity, lokaje, vlastizrádce, neziskové pijavice a vyměnit politiky?

Pokud by to bylo možné s pomocí demokracie a voleb, již dávno by se tak stalo a zvítězil by zdravý rozum a tím politici, kteří hájí své voliče a svůj stát a vlast. Není snadné východisko a možnost zlepšení. Celé společenské systémy jsou založeny na mocenské posedlosti, mamonu a bezbřehé touze ovládat člověk - člověka. Odstavení od moci současné politiky je teoreticky možné ve virtuálních volebních studiích.

Realita jsou miliardy, stovky miliard a moc. Mocenské pasti, jsou dokonalá lidská tenata, o kterých ani jedinci netuší a někdy nejsou vidět. 3,5 milionů lidí v bídě + 3 miliony živořících důchodců svou silou hlasu mohou vyhrát každé volby a vyměnit nevhodné politiky.

Proč se tak nestane a proč taková početná sila hlasů nezavede pořádek a lepší systém kontroly moci? Mají nás v hrsti, pod kontrolou, každý den, rok co rok, vše co děláme, jak myslíme a to díky miliardám za které nás vždy prodají a zradí .Kápo Junker je jeden z mnoha mocných a patří do soukolí vip poskoků korporátního kapitálu.To není Evropská komise, to je suita a s ní vše začíná a končí.

Vždy tu s námi byli a jsou, Capo di tutti capi !

Zdroj: http://czechfreepress.cz/politika/capo-di-tutti-capi-jean-clod-juncker.html

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kamila Kamila | Web | 11. června 2017 v 15:13 | Reagovat

Pokud vím, Vatikán se mnohokráte omlouval, ovšem to nic nemění na faktu, že v minulosti napáchal dost zla a křivd. Ale tohle by se dalo říci i o dalších hráčích na poli dějin lidstva...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.