Historia magistra vitae

Jak se vládne 1

13. září 2018 v 6:01 |  Archiv

Je nevyvratitelným faktem, že východ je na vzestupu a západ upadá.Dále že arabský svět je rozzuřen a dal se na pochod směrem na slábnoucí západ. Minimálně 3 století západem zbídačovaná Afrika rovněž. Rozhodně nás v rozsahu minimálně 2 generací čekají výrazné změny. Nyní jde o to, podaří-li se je zvládnout způsobem, aby jejich výsledkem bylo nastolení přijatelně rovnovážného stavu cestou, pokud možno rovněž všem přijatelnou.

Dosavadní trend bohužel nadále směřuje spíše ke katastrofě,kterou potkal starověký Řím, který stejně jako současný hegemon bohatství svého centra zajišťoval formou trvalé expanze a vylupováním sousedů. Pro tuto politiku se ale musel i trvale okolnímu světu bránit. V momentě, kdy však jeho společnost zpychla, zlenivěla, podlehla dekadenci a rozvratu všeho přirozeného (stejně jako se za přispění zejména neziskovek děje i dnes), zeslábl natolik, že jej rozzuření barbaři vyplenili a uvrhli tehdejší svět do temného středověku na více než půl tisíciletí, včetně zavedení radikální formy tehdy agresivního křesťanství se vším tehdejším tmářstvím. V době pádu Říma (jeho západní části) na úplné civilizační a vzdělanostní dno uplynulo od narození Krista cca 900 let. Obdobná situace je nyní v případě současného Islámu.

Druhý ne méně silný současný trend hrozí konfliktem, který mají zájem vyvolat ti, jejichž cíl je vyloupit (nebo alespoň zastavit) vzestupující východ a zachránit tak sebe a jimi obývané centrum sestupující západní moci, které stále ještě výrazně kontrolují. Toto by rádi svými sofistikovanými hračičkami a šířením chaosu, s cílem vzájemného boje všech proti všem. Při té příležitosti by jistě rádi vyřešili i útočící hordy barbarů, jakož i ideová centra jejich moci. To včetně jejich současných "přátel" ze zemí, jako je například Saudská Arábie. Pravděpodobně právě tato země v celém západním světě (USA nevyjímaje) nejmasivněji tajně financuje síť lokálních ideových center, včetně dodávky těch nejradikálnějších Imámů. Problém je v tom, že hračičky se kterými disponují, mají moc uvrhnout celou planetu do stavu nepodporující jakoukoli životní formu.

Následuje text článku z ledna roku 2016.

V posledním týdnu se nejen našemu Sobotkovi někdo podíval do mailů. To samé se stalo, již z dřívějších postojů, nezpochybnitelné válečné štváčce Clintonové. Dle uniklých zpráv Clintonové korespondence jde, ne jako v případě Sobotky, o instrukce jak manipulovat tupé stádo lidu českého, ale přímo o raporty k proběhnuvším masovým vraždám Libyjců od kohosi, koho kdosi z vlády USA, za tímto účelem najal! Bližší informace naleznete například zde: https://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7264-velke-zmeny-na-dohled-unikle-emaily-clintonove-odhalily-jeji-valecne-zlociny-obzaloba-muze-byt-do-60-dni-predvida-statni-zastupce-usa

Prý za to Clintonovou do 60 dnů v USA obžalují. No, nechme se překvapit. Problém však je, že ona je jen malé kolečko v celé klice zločinců, kteří uchvátili vládu nad kdysi svobodnými USA.

Těmto zločincům nastala příležitost okolo roku 1990, kdy z Gorbačovovi prvotní snahy restrukturalizovat hospodářské principy východního bloku perestrojkou, nakonec vzešla úplná kapitulaci ruského komunistického bloku. Jednalo se zejména o zrušení Varšavské smlouvy na čestné slovo, že se NATO jako protiblok sice rušit nebude, ale že se též nebude rozšiřovat. Následné velmi hloupé a naivní otevření východního trhu západu vedlo k zničení na konkurenci nepřipraveného východního průmyslu, včetně toho, který již přešel do soukromých rukou, ale ještě se nestačil stabilizovat. Posledním hřebíčkem do rakve ekonomického kolapsu východu bylo zrušené RVHP, které čistě na základě politického rozhodnutí nových vlád původního východního bloku, zcela zpřetrhalo veškeré vzájemné obchodní vztahy.

Je nutno zmínit, že zde jednu z nejvýznamnějších rolí sehrál náš Havel, který na základě "upřímných rad" svých dlouhodobých sponzorů, veškeré tyto kroky na mezinárodní scéně bývalých satelitů SSSR inicioval, ale zejména poskytl svým "rádcům" neocenitelné mediálně-morální krytí. Svými mudrlantskými řečmi o svobodě, pravdě, lásce, demokracii a přátelích z USA, co nám se vším chtějí jen co nejupřímněji pomoci proto, abychom se měli stejně dobře jako oni. Takto se stal celosvětovou mediální celebritou. Ti, kteří nás všechny z východu měli v plánu ve skutečnosti pouze vyloupit, začali z Havla dělat svou mašinérii, koupených médií, hérců a héreček, neziskovek a na grantech závislých profesůrků, celosvětově uznávaného svatého muže nejvyšších morálních kvalit.

Ve skutečnosti to byl pouze velmi hloupý člověk, který uměl jen stále dokola omílat svá naučená moudra, který však o řízení státu, potažmo světové ekonomice a pozadí skutečné moci, neměl ani zdání. Pouze kdykoli jej jeho "rádci" poškrabali po zádech a naznačili, které to morální hodnoty je třeba v danou chvíli zazpívat, tak zpíval, zpíval a zpíval, třeba i o humanitárním bombardování, když to bylo požadováno. V současné době o něm jeho "upřímní rádci" již několik let vytvářejí nikdy nezapomenutelnou legendu největšího člověka všech dob. My v Čechách a na Slovensku, potažmo celém východním bloku, jej máme již prokouklého. Divili by jste se však milí čtenáři, jak zblblé názory na něj mají lidé od našich hranic na západ. Legenda svatosti již u nich zapustila kořeny, kdy však plody jeho práce neměli možnost nikdy na vlastní kůži pocítit. Dalším takovým je Dalajláma, kterého nejen Číňané, ale i prostí Tibeťani nemohou ani cítit, ale zbytek světa jej má za mučedníka nejvyšších kvalit lidství

Tento článek však není o Havlovi. Ten je o zločincích, kteří takové jako Havel pouze ke svým záměrům plně využili a nyní je svatořečí, kdy jiným zase nakukali jak bojovat za svá práva proti jejich zejména ekonomickým rivalům, aby je nakonec po splnění mise zlikvidovali. Příkladem jsou ukrajinští fašisti a islamističtí fanatici středověkého typu v Libyi, nyní Sýrii.

Jaká se těm pravým zločincům v pozadí naskytla příležitost ovládnout a skrze dolar a MMF zotročit celý svět po roce 1990. Skvělé! Již v roce 2000 se jim muselo zdát, že mají plně vyhráno. Východní Evropa pod kuratelou dosazených loutek, západní Evropa ovládaná Evropskou komisí z Bruselu. Rusko v troskách, jen doklepnout úplné vykradení bohatství Sibiře. Čína úspěšně vykořisťovaná, z velké části stále velmi chudá. Pákistán pod kontrolou, Indie neškodná a těch pár státečků v Indonésii nestálo ani o zmínku. KLDR - obklíčený skanzen brežněvovského typu pro smích, bez čehokoli kořistnicky zajímavého. O Africe bylo bezpředmětné se vůbec bavit a Jižní Amerika již léta úspěšně kontrolovaná tu drogovými kartely, tu loutkovými režimy a tu zahnaná do neřešitelné chudoby. Už stačilo jen doklepnout těch několik arabských států, co seděly na ropě a hrály si stále ještě dle vlastních not.

Rozvrat nebezpečně samostatné Jugoslávie, to byla hračka. Navíc se jim podařilo do této agrese zatáhnout Čechy, Maďary a Poláky, kdy těsně před ní byli mírotvůrcem Havlem zataženi do NATO. Poslechněte o jeho úloze při vstupu ČR do NATO:

https://www.youtube.com/watch?v=7wrR7Ft1o58&feature=youtu.be

(Slova bývalého předsedy vlády Slovenska Jána Čarnogurského o tom jak a kdo stál za rozšířením NATO začínají v čase 2 : 10 - vstoupily 12. března 1999. Ostatní země následovaly. Prakticky obratem po našem vstupu zahájilo NATO 24. března 1999, přes nesouhlas Rady bezpečnosti OSN, letecký útok na bývalou Jugoslávii )

Zde něco málo z úst agenta CIA, nyní literárního autora, který pracoval na přípravách rozvratu přímo v Sarajevu:

http://www.kosovoonline.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1604%3Acia-rozetvala-v-roce-1991-bosnu&catid=61%3Aarhiv&Itemid=140&lang=cs

K dokreslení pravých úmyslů našich nových zámořských přátel si zde dovolím ještě přidat odkaz na rozhovor s Willi Wimmerem, který mezi lety 1988 až 1992 byl státním sekretářem na německém ministerstvu obrany a do roku 2009 poslancem Bundestagu. Ve svých funkcích se směrodatně se podílel na jednáních o znovu sjednocení Německa. Wimmer zcela ne přímo informuje o tom, jakou politiku USA přijaly ihned po pádu železné opony. Tedy v době, kdy celý svět, ale zejména Němci, jakož i celý východní blok včetně Ruska uvěřili tomu, že pádem komunismu začala éra vzájemného míru a spolupráce. "My, USA, jsme vyhráli studenou válku. Tak teď si ty Rusáky konečně pořádně podáme! A Evropu? Tu při té příležitosti smeteme taky.Všem doporučuji co nejpečlivěji přečíst:

http://www.blisty.cz/art/72695.html

Arogance zločinců těch nejvyšších pater vlády USA již byla tak daleko, že jejich hlavní stratég Brzezinski vydává v roce 1997 svou nejznámější knihu Velká Šachovnice, kde zcela otevřeně popisuje, jak to s tím Ruskem úspěšně sehráli a jak jej během nejbližší doby ještě pro jistotu rozdělí na několik dalších pidistátů, které pak již ovládnou nadobro.

Na to spustili svůj velký plán, jak zatočit s těmi stále vzpurnými Araby, kteří navíc vytrvale vyhrožují izraelské domovině řady jejich soukmenovců a kolegů ze zločinecké kliky. V Rusku se sice v roce 2000 stal prezidentem nějaký Putin a o něco se tam začal snažit, ale kdo by se tím zabýval. Rusové dle nich byli již tak na kolenou, že se stejně neměli šanci zvednout a stejně toho divného Putina zakrátko nahradíme tím sympatickým Chodorkovským!

Takhle jednou v létě po ránu si běžný Evropan pustil televizi, a co to tam běží? Záběry dvojčat a z jednoho se valí dým!

Média odvysílala to, co měla, policie vyšetřila, co se vyšetřit mělo, trosky zmizely v Čínských vysokých pecích rychlostí blesku, viníci se prokázali (na chodníku přece ležel ten teroristův pas, co mu při pilotáži po nárazu do budovy vypadl z kapsy), svět byl šokován, nakoupení experti vše palačinkově zdůvodnili a hurá na ty proklaté Araby. Skoro celé NATO se přidalo, takže ne USA, ale celý svět jim to šel vytmavit. Jo, že dohledaní zločinní únosci jsou ze Saudské Arábie a tam že jsou naši kámoši? To je nepodstatný detail. Od toho tu máme experty na vykládání pravdy. Afghánistán a Husajnův Irák jsou naše cíle. Vše běželo jako po drátkách. Školákům byly vydány nové učebnice, Hollywood natočil pár filmíků o statečných pouštních vojácích a mohlo se pokračovat. Pak se to ale začalo zadrhávat.

Dle odborníků na stavebnictví, demolice a letectví, plus dle řady svědectví začalo vyplouvat na povrch, že někdo dokázal zcela v rozporu s fyzikálními zákony platnými v naší sluneční soustavě docílit, že po nárazu letadel a běžném požáru "zničeho nic" spadly tři železobetonové mrakodrapy, tak, že se rozpadly na prach a lávu.

Zde zemřelo přes 3000 občanů USA. Začalo být jasné, že teroristi v těch letadlech takové škody způsobit nemohli. Nepřímo bylo tudíž průkazné, že tento zločin na vlastních lidech museli provést rovněž občané USA, a to vzhledem ke složitosti příprav takové operace, na velmi vysokých vládních místech.

Je zbytečné se ptát, kam se v díře 6x6 metrů vypařilo to údajné dopravní letadlo, co narazilo do Pentagonu (celý blok spadl až cca 30 minut po nárazu), jakož se vypařilo i to, co havarovalo v polích při pokusu o údajný nálet na Bílý dům (zbyla po něm díra v zemi a pár roztroušených kufrů - srovnejte s následky havárie zcela jistě Ruskem sestřeleného letadla nad Ukrajinou).

To že si nějací akademici někde na nějakých konferencích, kam veřejnost nechodí, budou něco dokazovat u tabule, s tím se jistě počítalo a jako problém se to nejevilo. Vždyť lze za tučný grant najmout tucet jiných odborníků, kteří vše sofistikovaně zpochybní a než se vědátoři na něčem usnesou, budou se za zavřenými dveřmi hádat století. Nakonec my ovládáme časopisy jak pro normální lidi, tak i ty vědecké, takže - čeho se bát. Pár bláznů, co se v tom bude chtít moc šťourat, umlčíme kdykoli se nám zachce.

Je pravděpodobné, že tito zločinci vše v roce 2001 velice pečlivě naplánovali, ale nepočítali s tím, že již v roce 2005 si kdokoli na světě prohlédne na internetu jakékoli video, sdělí úvahu, analýzu a podobně. Tito zločinci nyní již hájí neudržitelné.

Zkrátka u akce 9/11 nezapočetli do svého zločinu, že do několika málo let bude existovat něco jako celoplanetární všelidový brain-storming!

Tento zločin na vlastních občanech byl komplet sveden na Araby. Ti pak byli na základě tohoto prakticky 15 let jako viníci "humanitárně" bombardováni.

Kdo to vše rozpoutala a jaký byl plán, o tom zde hovoří americký generál Wesley Clark, který v roce 2004 kandidoval na prezidenta USA:

https://www.youtube.com/watch?v=LXrnprlMyB8&feature=youtu.be

Komplikace se ale zločincům z nejvyšších pater vlády USA začaly kupit.Putin se ukázal jako tvrdý oříšek. Ne a ne poslouchat. V den zahájení olympiády v Číně v srpnu 2008 poslušný gruzínský Saakašvili, zvaný "kravatožrout", sice na rozkaz zločinné bandy v očekávání přijetí do NATO plnou palebnou silou zaútočil na proruskou Jižní Osetii. Ruský medvěd na něj ale nepředpokládaně do druhého dne vlít s takovou razancí, že za 7 dní neměla Gruzie ani špuntovku. Média sice poslušně celosvětově kdákala něco o agresivním Rusku, co napadlo mírumilovného demokratického souseda, ale nakonec vše raději ututlala do ztracena. Proklatý internet již ukázal svou informační sílu a snad už jedině pomatený Štětina do současné doby vytrvale všude plácá, jak tehdy Rusové pro nic za nic zaútočili na v kasárnách v poklidu odpočívající gruzínské mírotvůrce.

Další komplikace nastala hned v říjnu stejného roku, kdy se v USA provalily hypotéční podvody. Následkem toho bylo nutno zcela odepsat jednu z pilířových bank dolarového systému a zbývajícím bylo třeba dodat, z centrální dolarové tiskárny FED, neuvěřitelné objemy zbrusu nově vytištěných, ničím nekrytých, zelených papírků. Zatím se ještě tento dotisk dokázal rozpustit v celosvětovém objemu této měny, ale z původně útočné operace, která začala 11. 9. 2001 za účelem dotažení do úspěšného finále dobytí celého světa jedinou celosvětovou vládou úzké skupiny zejména amerických oligarchů, se najednou začala stávat válka o jejich přežití.

Respektive o přežití jejich hlavního nástroje zotročování, o přežití dolaru jako všem povinné celosvětové měny.

Libyi se ještě v roce 2011 podařilo zlikvidovat podle plánu. Uniklé maily nám nyní prokazují, jak a kdo vše řídil. Na to však již, tehdy ještě slabé Rusko a zatím pasivní Čína, zareagovaly. Velmi intenzivně začaly pracovat na dedolarizaci. Zakládají ve velmi krátké době spolu s Brazílií, Indií a Jihoafričany BRICS. Následuje mezinárodní nedolarová investiční banka AIIB, přímý konkurent MMF (tento donedávna rovněž výhradně ovládaly dolarové USA). Jak Čína, tak i Rusko začaly horečně zbrojit a mají proč. Írán se již rozvrátit nepodařilo, Asadova Sýrie měla již několikrát zcela na kahánku a asi přežije, zničit se jí ale přesto podařilo dokonale.

Mezitím se ještě nad původní plány americkým oligarcho-zločincům podařilo zcela rozvrátit Ukrajinu, ve snaze vyprovokovat Rusko k útoku na ni, pro ochranu Rusky mluvících Ukrajinců. Cílem bylo docílit situace, kdy by mohli celosvětově ukázat prstem na Putina jako na zločinného agresora, co přepadá své sousedy a rozpoutat takovou menší 3. světovou válku - "celý svět" proti "novodobému Hitlerovi". Bohatství Sibiře by pak bylo ukořistěno v rámci osvobození ruského lidu od diktátora a dolarové panství nad celým světem takto zachráněno. Náhradní řešení v podobě sankcí zločincům z USA opět nevyšlo. Ve finále Putinovi naopak umožnilo vyhnat z ruského trhu evropské dovozce potravin a nastartovat tak vlastní spotřební a potravinářský průmysl.

-pokračování-

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.