Historia magistra vitae

Kalergiho plán

12. září 2018 v 5:54 |  Archiv

Nevysvětlená tajemství Nikoly Tesly

Dne 10. července - uplynulo 162 let od chvíle, kdy se v malé chorvatské vesnici Smiljan narodil jeden z nejvýznamnějších vynálezců moderní doby - Nikola Tesla.

Historie zná mnoho talentovaných vědců, jejichž příspěvek k vědě je neocenitelný. O mnoha z nich se stále mluví jak ve vědeckém světě, tak i mezi obyčejnými lidmi, protože s jejich prací a odhaleními je spojeno mnoho tajemství. Nikola Tesla (1856 - 1943), vynikající fyzik, strojní inženýr a elektrotechnik, patří mezi ně. Během svých 87 let vytvořil okolo tisíce vynálezů a objevů a získal více než 800 patentů.

Jeho život je opředen různými pověstmi a legendami, které pro nás dodnes zůstávají neobjasněné. Tento vědec světového jména byl často nazýván mystifikátorem a kouzelníkem, neboť se dokázal oprostit od obecně přijímaných stereotypů panujících ve vědě. Existuje dokonce tvrzení, že se podílel na fenoménu Tunguzky nebo že byl v kontaktu s mimozemšťany, kteří ho údajně k mnoha jeho vynálezům inspirovali. Svého času se mu prý podařilo zachytit tajemné rádiové signály, které podle jeho názoru pocházely z vesmíru. Tomuto tématu se věnoval velmi vážně. Kvůli tomu dokonce nechal postavit na Long Islandu obří věž, která měla být, kromě jiného, základem celosvětového komunikačního systému. Věřil, že s pomocí tohoto zařízení se mu podaří navázat s mimozemšťany kontakt.

Jeho potenciál a vědecká činnost byly prostě úžasné. Byl profesionálním lingvistou, psal básně, uměl osm jazyků, orientoval se v hudbě i filozofii. Byl to - na jednu stranu - podivín a z druhé nepřekonatelný génius. Věda pro něj byla smyslem života, spal jen několik hodin denně. Lord Kelvin o něm hovořil jako o člověku s nejrozsáhlejšími znalostmi o elektřině té doby.

Teslovy vynálezy se používají dodnes - elektroměry, frekvenční měřiče, parní turbíny a mnoho dalšího. Jeho vynálezy zkrátka změnily svět. Objevil princip výroby střídavého proudu a fluorescenční osvětlení. Byl první, kdo vytvořil elektronické hodiny a motor pracující na energii slunce nebo rezonanční transformátor, který umožnil získat vysokofrekvenční výboje s amplitudou oscilací miliónů voltů. Rádio je také jeho vynálezem, nikoli Marconiho nebo Popova. K třífázovému proudu dospěl dříve než Dolivo-Dobrovolský. Na Teslových vynálezech byla založena veškerá energetika 20. století. Za své objevy se měl v roce 1917 stát laureátem Edisonovy ceny a získat medaili jako elektroinženýr, avšak vadilo mu, že měl být stavěn na úroveň Edisona, který byl silným odpůrcem střídavého proudu. Mnoho Teslových vynálezů nebylo nikdy patentováno a neexistovaly ani jejich nákresy. Záhadné zmizení deníků a poznámek Nikoly Tesly znemožnilo lidstvu se plně seznámit s vědeckou prací tohoto jedinečného muže. Mnoho současných vědců tvrdí, že svět bude ještě dlouho čekat na objevení se génia, který by mohl soupeřit s Teslou a jeho sebeobětováním ve jménu vědy.

Tesla se zabýval i bezdrátovým přenosem elektrické energie na dálku. A vy se teď zeptáte: jak je možné přenášet energii bezdrátově? Na konci 19. století Tesla tento bezdrátový přenos skutečně demonstroval: rozsvítil 200 žárovek vzdálených od něj 40 km. Tento experiment však proběhl jen jednou a žádnému vědci se již nikdy nepodařilo jej zopakovat.

Tesla byl také svého času nazván kouzelníkem, když před publikem veřejně ukázal práci vysokofrekvenčního transformátoru. K úžasu i úleku diváků byl Tesla spojen se svým přístrojem a z jeho rukou šlehaly zlověstné blesky. Tento neobyčejný experiment provedl Tesla na světové výstavě v Chicagu v roce 1893. Tehdy jeho tělem prošel proud odpovídající úderu blesku (napětí 2 miliony voltů). Edison tehdy řekl, že po takovém výboji by musel "ten šílený Srb" zmizet z povrchu zemského. Ale nezmizel.

Současníci Teslu nazývali pánem blesku a ti, kteří ho viděli žonglovat s energetickými výboji, byli prostě zděšeni. Blesk byl považován za boží dar, který je z vědeckého pohledu vysvětlen schopností vytvářet mohutné elektrické výboje, a právě tento dar připisovali Teslovým schopnostem. Dokázal manipulovat s kulovým bleskem a jeho přítel Mark Twain, který navštěvoval jeho laboratoř, viděl, jak je vyndává z krabice. Tesla dokázal ve své laboratoři vytvořit kulové blesky až o velikosti fotbalového míče. Jiný známý, spisovatel Jules Verne, zas byl natolik ohromen jeho vynálezy, že jej to inspirovalo k napsání knihy o kapitánovi Nemovi.

Pro současnou vědu je tajemstvím, jak toho v té době mohl Tesla vědět tolik o kulovém blesku a syntéze studené plazmy.

V roce 1914 Tesla předložil grandiózní návrh, že udělá žárovku z… celé Země. Navrhl přenést do horní vrstvy atmosféry vysokofrekvenční proud a oblohu rozsvítit jako žárovku. Je pravda, že neposkytl žádné vysvětlení, jak to udělat. Řekl jen, že v tom nevidí žádný problém.

Je to jedna z řady záhadných událostí jeho života Tesly. Té noci, kdy se mu podařilo pomocí věže na Long Islandu rozzářit oblohu nad New Yorkem i nad prostorem Atlantiku do výšky mnoha kilometrů nad mořem, bez jakéhokoliv vysvětlení opustil svou laboratoř a už se tam nikdy v životě nevrátil. Všechny dokumenty, záznamy a vybavení zůstaly nedotčeny. To byl jeden ze zlomových okamžiků ve vědecké práci Nikoly Tesly. I dalších čtyřicet let svého života věnoval nepřetržité vědecké práci, ale patenty z tohoto období získal pouze za vynálezy související s mechanikou. V té době publikoval mnoho vědeckých prací v novinách i časopisech. Zvláštní je však fakt, že veškerá dokumentace a technické výkresy, které zanechal ve věži na Long Islandu, zmizely beze stopy.

Ve svých tézích o elektřině Tesla vycházel z teorie éteru - průzračné látky, která vyplňuje celý vesmír a je schopna přenášet vibrace větší rychlostí, než je rychlost světla. Tesla si byl jist, že okolní prostor je nasycen nekonečnou energií, kterou je třeba umět uvolnit. V jednom z dopisů svému příteli v roce 1902 uvedl, že se mu podařilo vytvořit zařízení, které může přijímat elektřinu z prostředí.

Na konferenci věnované elektrickému osvětlení v St. Louis předvedl Tesla veřejnosti pracující elektromotor, který nebyl připojen k síti.Během svého projevu řekl: "Naším úkolem je získat energii ze zásob, které mají neomezený potenciál. Jsem si jist, že tento problém bude vyřešen v blízké budoucnosti. Čeká nás vytvoření technologie, která bude pomocí elektromotorů zásobovat energií kterékoliv místo planety a zdroje bude brát z okolního prostoru. Byl si však dobře vědom toho, že monopoly na dobývání různých druhů paliv nedopustí zavedení takových technologií, které by umožnily vyrábět elektromotory poháněné "bezplatnou" energií.

Mnoho současníků tvrdilo, že Tesla byl obdařen mimosmyslovým vnímáním. Toto téma je těžké rozebírat a jednoznačně říci, že Tesla byl jasnovidec. Jednu věc však lze říci s jistotou: měl nepopiratelný dar předvídání. Jednou řekl, že se dokáže odpojit od okolního světa. V tomto stavu k němu pak přicházejí vidění doprovázená návaly zvýšené citlivosti. To potvrzují fakta. Jednou ho například navštívili přátelé, a když už se chystali k odjezdu vlakem, Tesla najednou pocítil nutnost jim v tom veškerou silou zabránit. Vlak, kterým se přátelé chtěli vrátit domů, pak potkalo neštěstí. Tesla také viděl ve snu, jak jeho sestra těžce onemocněla a zemřela. I to se také stalo. Příběh Titaniku zná každý. Tesla tehdy odrazoval svého mecenáše Morgana, aby na této lodi cestoval. Morgan ho poslechl a cestu odmítl.

Podle mnoha badatelů se Tesla také podílel na slavném Filadelfském experimentu - zmizení lodi Eldridge ve čtyřicátých letech. Tesla se měl spolu s Einsteinem a R. Oppenheimerem podílet na realizaci tohoto tajného projektu, jehož hlavním cílem bylo zneviditelnit loď amerického námořnictva. Jednalo se o dosažení 10% zakřivení světla vytvořením intenzivních elektromagnetických polí po stranách velké válečné lodi typu eskadrové minonosky nebo lehkého křižníku. Na experimentu se podílel i John von Neumann. Byly provedeny práce na vytvoření magnetických polí s velmi vysokou intenzitou na základě vortexových generátorů Tesly.

Tesla už se však testu nezúčastnil. Zemřel v lednu 1943 na srdeční zástavu v hotelu v centru New Yorku. Jeho tělo bylo hned následujícího dne spáleno, což bylo v příkrém rozporu s tradicemi víry v rodině jeho otce, který byl knězem. Veškerá dokumentace z Teslova sejfu byla zabavena FBI a nebyla nikdy zveřejněna. (A jak skončil Filadelfský experiment, všichni víme: členové týmu buď zemřeli, zmizeli beze stopy nebo zešíleli.)

Pokud bychom to shrnuli, tak Nikola Tesla byl záhadný muž s neuvěřitelnou energií, kterou věnoval vědeckým výzkumům, vynálezům i různým pokusům. Měli ho rádi, vážili si ho, ale zároveň se ho i báli. Tento člověk předběhl svou dobu i vědu. Ani dnešní vědci nedokáží vysvětlit některé Teslovy poznatky a vynálezy a mnohé zůstanou nevyřešeným tajemstvím ještě dlouho. Tesla vynalezl první elektromobil, byl přívržencem étherodynamiky, tvrdil, že člověk brzo odhalí tajemství teleportace. Dá se směle tvrdit, že takoví myslitelé jako Tesla se narodí jednou tisíc let.

Na samý závěr předkládám čtenářům úryvek z rukopisu tohoto vědce, který se v průběhu času dostal k taškentskému badateli Michailu Šapkinovi. Jestli je to pravý rukopis, nebo podvod - nikdo neví, ale je to list velmi zajímavý.

"Vždycky jsem se trápil jednou otázkou: jestli budou mé objevy lidem k dobru. Vždyť je již dávno známo, že lidé všechny vynálezy použili ke zničení svého vlastního druhu. °°Shodou náhod jsem ke stejnému závěru došel před několika lety V. Beossos°° Experiment s tak obrovským množstvím energie je velmi nebezpečný. Pokud udělám chybu ve výpočtech, pak energie víru éteru udeří v opačném směru."

Následuje popis experimentu, z něhož je jasné: Tesla si s hrůzou uvědomil, že vytvořil strašlivou zbraň.

"Samozřejmě, že jsem očekával, že to bude obrovský výbuch, ale to nebyl ani výbuch - to byla katastrofa! A tehdy jsem se rozhodl, že tajemství tohoto vynálezu musí umřít se mnou. Chápal jsem, že kdokoli by snadno mohl ten šílený pokus zopakovat. Ale to by museli uznat existenci éteru a náš vědecký svět je pravdě vzdálen. Takže jsem vděčen Einsteinovi a dalším za jejich chybné teorie odvádějící lidstvo z této nebezpečné cesty, kterou jsem šel já. A v tom je jejich hlavní zásluha. Možná za sto let, až lidský rozum převáží nad zvířecími instinkty, bude můj vynález lidem ku prospěchu."

Podle všeho se úryvek týkal výsledků experimentu, který proběhl při pádu Tunguzského meteoritu...

Zdroj: https://www.kramola.info/vesti/novosti/nerazgadannye-tayny-nikoly-tesla

http://earth-chronicles.ru/news/2016-05-06-91869

Kalergiho plán: Genocída európskych národov

Riccardo Percivaldi

Masová imigrácia je fenoménom, ktorého príčiny sú nám umne skrývané Systémom, a "multietnická" propaganda sa snaží nás presvedčiť o jej nevyhnutnosti. V tomto článku vám chceme ukázať, že táto imigrácia nie je spontánnym javom.

Chceli by nám nahovoriť, že je to nevyhnutný dôsledok histórie, ale v skutočnosti je to plán vytvorený na papieri a pripravovaný po desiatky rokov, aby úplne zničil tvár Starého kontinentu.

Paneurópa

Málo ľudí vie, že jedným z hlavných protagonistov európskeho procesu je človek, ktorý plánoval a programoval genocídu európskych národov. Jedná sa o obskurnú osobnosť, o ktorej existencii verejnosť ani nevie, ale ktorú "mocní" považujú za otca zakladateľa Európskej únie. Je to Richard Nicolaus gróf von Coudenhove-Kalergi, rakúsky politik s japonskými predkami a československým občianstvom (1894-1972). Zo zákulisia, mimo svetla projektorov, sa mu podarilo zatiahnuť do svojich sietí najvýznamnejšie hlavy štátov. Tí potom podporili a vykonali jeho projekt európskeho zjednotenia. (Pozn. medzi prvými podporovateľmi boli českí politici Masaryk a Beneš.)

V roku 1922 založil Kalergi vo Viedni hnutie "Paneurópan", ktoré predchádzalo nastolenie Nového svetového poriadku založeného na Federáciu národov riadené Spojenými štátmi. Zjednotenie Európy malo byť prvým krokom k jedinej svetovej vláde. S nástupom fašizmu v Európe musel byť plán na čas zastavený a Paneurópska únia bola nútená sa rozpustiť. Ale po druhej svetovej vojne sa Kalergimu podarilo vďaka frenetickej a neúnavnej aktivite a vďaka podpore Winstona Churchilla, slobodomurárskej lóže B'nai B'rith a významných denníkov ako New York Times presadiť projekt do vlády USA.

Podstata Kalergiho plánu

Vo svojej knihe "Praktický idealizmus" Kalergi prehlasuje, že obyvatelia budúcich "Spojených štátov európskych" už nebudú pôvodnými národmi Starého kontinentu, ale bude to druh zvieracích podľudí vzniknutých miešaním rás. Tvrdil, že je nevyhnutné "krížiť" európske národy s aziatmi a černochmi, aby vzniklo mnohoetnické stádo bez špecifických vlastností, ľahko ovládateľné elitami pri moci. "Človek budúcnosti bude zmiešanej krvi. Rôznosť národov bude nahradená budúcou Eurázijskou-negroidnou rasou, veľmi podobnou starým Egypťanom."

Kalergi vyhlásil, že je potrebné zrušiť právo na sebaurčenie národov, a postupne eliminovať národy za použitia etnických separatistických hnutí alebo cudzorodej masovej imigrácie.

Aby elity mohli ovládnuť Európu, predpokladal pretvorenie homogénnych národov na krížený ľud. Týmto krížencom pripisoval charakteristické vlastnosti ako je napríklad krutosť, nevernosť. Tento nový krížený ľud mal byť vytvorený, aby mu mohla byť elita nadradená.

Najprv mala byť odstránená demokracia, čiže moc ľudu, a potom ľud sám pomocou kríženia. Bieli mali byť nahradení kríženou rasou, ľahko ovládateľnou.

Tým, že by sa zrušil princíp rovnosti všetkých pred zákonom a zabránilo by sa kritike menšín, ktoré by boli chránené výnimočnými zákonmi, by sa podarilo ovládnuť masy. Politici onej doby Kalergimu načúvali, západné mocnosti sa sústredili na jeho plán, noviny a tajné americké služby financovali projekty. Vodcovia európskej politiky vedia, že práve Kalergi je strojcom našej Európy riadenej Bruselom a Maastrichtom. Kalergi, neznámy verejnej mienke, je pokladaný za otca Maastrichtu a multikulturalizmu.

Revolučnosť jeho Plánu je to, že nekáže genocídu ako nástroj získania moci, ale že predpokladá vytvorenie "podľudí", ktorí vzhľadom k svojim negatívnym vlastnostiam ako neschopnosť a nestabilita budú tolerovať a prijímať "vznešenú rasu", elitu.

Od Kalergiho k dnešku

Aj keď o Kalergim nehovoria žiadne školské učebnice, jeho idey inšpirovali dnešnú Európsku úniu. Jeho presvedčenie, že európske národy sa majú zmiešať s černochmi a aziatmi, aby bola zničená ich identita a vznikla zmiešaná rasa, je základom všetkej európskej politiky tvárou v tvár integrácii a obrane menšín.

Pri tom všetkom nejde o humanitárne dôvody. Tieto direktívy sú vydávané s neľútostnou rozhodnosťou za účelom realizácie najväčšie genocídy v histórii. Na počesť Kalergiho bola ustanovená Európska cena Coudenhova-Kalergiho. Každé dva roky sú ňou odmeňovaní europeisti, ktorí sa obzvlášť vyznamenali v napĺňaní jeho zločineckého Plánu. Medzi nimi sú osobnosti kalibru Angely Merkelovej, ktorá dostala túto cenu ako prvá v roku 2010, a Herman van Rompuy, ktorý ju dostal v roku 2012 na špeciálnom kongrese vo Viedni, ktorý sa konal na oslavu 90 rokov paneurópskeho hnutia.

OSN presadzuje túto genocídu svojim neustálym vyzývať k prijímaniu miliónov utečencov, aby sa kompenzovala nízka pôrodnosť v Európe. Správa pod titulom "Obyvateľstvo" OSN v New Yorku z januára 2000 má názov "Migrácia k náhrade pôvodného obyvateľstva: riešenie pre starnúce a upadajúce populácie"

Podľa tejto správy bude Európa potrebovať v roku 2025 159 miliónov imigrantov.

Pýtame sa, ako je možné urobiť tak presný odhad, inak, než že imigrácia bola pripravovaná študovaná "na papieri". V skutočnosti je isté, že znížená pôrodnosť by v Európe mohla byť ľahko zvrátená pomocou opatrení na podporu rodín. A je úplne jasné, že genetická výbava Európanov nebude ochránená prínosom odlišnej genetickej výbavy, ale že takto sa urýchli jej vymiznutie.

Takže jediným cieľom týchto opatrení je úplne denaturovať národ, premeniť ho v spoločnosť ľudí bez akejkoľvek etnickej, historickej a kultúrnej súdržnosti. Téza Kalergiho plánu vytvorila a dodnes tvorí základ oficiálnej politiky vlád, ktoré presadzujú genocídu európskych národov pomocou masovej imigrácie.

G. Brock Chisholm, bývalý riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie, nám dokonale predstavil lekciu od Kalergiho, keď povedal:" Čo ľudia musia všade rozvíjať, to je kontrola pôrodnosti A zmiešané manželstvá (medzirasové), za účelom vytvorenia jedinej rasy v jedinom svete, závislé na centrálnej autorite."

Záver

Keď sa rozhliadneme okolo seba, zdá sa, že Kalergiho plán je plne realizovaný. Stojíme pred naozajstnou premenou Európy v tretí svet. Axiómou "nového občianstva" je multikulturalizmus a nútené miešanectvo. Európania sú stroskotancami miešanectva, potopení hordami ázijských a afrických prisťahovalcov. Zmiešané manželstvá produkujú každý rok tisíce miešaných jednotlivcov: "Kalergiho detí".

Pod dvojitým tlakom dezinformácií a ohlupovania ľudí, vďaka masovým komunikačným prostriedkom boli Európania dotlačení k popretiu vlastného pôvodu, k zabudnutiu svojich vlastných etnických identít. Presadzovatelia globalizácie sa snažia ich presvedčiť, aby vzdanie sa svojej vlastnej identity je pokrokovým a humanitárnym aktom, a že "rasizmus" je chybný, a to preto, že by z nás radi mali slepých konzumentov.

V túto dobu je absolútne nutné reagovať na lži Systému, prebúdzať duch vzbury u Európanov. Bude treba ukazovať všetkým, že integrácia masovej imigrácie sa rovná genocíde.

Nemáme inú možnosť ako sa vzbúriť, alternatívou je etnická samovražda.

Zdroje: http://xn--identit-fwa.com/blog/2012/12/11/il-piano-kalergi-il-genocidio-dei-popoli-europei/http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.