Historia magistra vitae

Od Hitlera po současnost

2. října 2018 v 7:59 |  Nezařazené

Jak si skutečně počínaly USA během mnichovské zrady a během války?

Zdvořile řečeno: "pamětihodně"!

František Stočes

Když Hitler v roce 1936 porušil Versailleskou smlouvu a anektoval Porýní a Sársko, USA mlčely. V době Mnichova i obsazení Sudet USA mlčely.

Když Hitler v březnu 1939 anektoval zbytek Československa, USA mlčely.

Když 1. září 1939 Hitler (spolu se Slovenskem!) zaútočil na Polsko, USA mlčely.

Když 3. září Francie, Austrálie a Velká Británie vyhlásily Německu válku, USA mlčely.

Teprve 2 dny poté se americký mrtvý brouk významně pohnul a 5. září USA vyhlásily v začínající válce neutralitu!!!

Reakce nevyvolal ani vpád SSSR do Polska 17. září, následovaný napadením Finska 30. listopadu (za což byl Sovětský svaz 14. prosince vyloučen ze Společnosti národů). (8)

Když 9. dubna 1940 Německo napadlo Dánsko a Norsko, americký brouk zůstal neutrální a neutralitu zachoval i 10. května 1940 když Německo zahájilo útok na Belgii, Nizozemsko, Lucembursko a Francii. Když 10. července 1940 Luftwaffe zaútočila na Velkou Británii a Rommelova armáda 11. února 1941 vstoupila na půdu Afriky, US brouk byl pořád neutrální.

Teprve 11. března 1941 přijímá Kongres USA Zákon o půjčce a pronájmu (Lend and Lease Act), který nahradil dosavadní zákony zakládající neutralitu USA, a který umožnil zapůjčit nebo pronajmout válečný materiál a potraviny zemím, jejichž obranu prezident USA označil za životně důležitou pro obranu USA!

A last but not least. Zatímco v konfliktu "fašista Hitler versus demokrat Beneš" se USA z politického hlediska vůči Československu zachovaly "neutrálně", pak, morálně vzato, o to agresívněji a zlotřileji si vůči nám počínaly na samém sklonku 2. světové války.

Pouhé dva měsíce až dny před německou kapitulací - od 5. března do 25. dubna 1945 - podnikly US (a britské) bombardéry desítky náletů po celém území Čech. Jejich cílem však nebyla německá vojska (tyto nálety byly předem oznamovány rozhlasem), ale česká průmyslová centra. Bomby padaly, mnohdy opakovaně, na města Litvínov, Most, Kralupy, Neratovice, České Velenice, České Budějovice, Cheb, Ústí nad Labem, Roudnici, Beroun, Kladno, Chomutov, Prahu a Plzeň.

Evidentním důvodem těchto z vojenského hlediska naprosto nesmyslných útoků byla likvidace české ekonomiky!Konkrétním cílem březnového náletu na Prahu v prostoru od Letňan přes Prosek po Satalice bylo zničení pražského průmyslu; jen v Libni a Vysočanech bomby zničily nebo vážně poškodily 60 továrních objektů. V Plzni byly zlikvidovány "strategické" pivovary Pilsner Urguel a Gambrinus a 25. dubna byly zcela zničeny tamní Škodovy závody. Obětmi angloamerických náletů se stalo 12 000 českých lidí!

Pokud někdo namítne, že primárně nešlo o likvidaci české konkurence (z hlediska možného podílu na obnově zničené ekonomiky německé), ale o devastaci ekonomiky sovětské zóny - naše území bylo v roce 1943 na Teheránské konferenci spojenců (USA, SSSR a Velké Británie) věnováno spojenci Stalinovi - pak USA a Velká Británie likvidací ekonomiky svého spojence jen dokázaly, jak věrolomnými a zlotřilými spojenci jsou.

Už jenom tyto historické zkušenosti by měly soudobé české politiky, hledající zabezpečení ČR formou účasti v mezinárodních vojenských paktech, vést k jedinému závěru: zájmy velmocí a jejich chráněnců nikdy nebyly totožné; velmocím byla vždy bližší košile než kabát a jejich malí spojenci jim přinejlepším posloužili jako bodyguardi při prosazování zlotřilých velmocenských zájmů!

Zdroj: https://stoces.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=583179

Sdílená ekonomika je mýtus. Komunismus totiž nefunguje

°°Už samotný titulek mě nutí, napsat. Aby autor jmenoval alespoň jednu zemi kde je, či byl komunismus Já o takové zemi nevím, ale vím, že byl pouze socialismus pod vedením komunistů a to jsou dva diametrálně rozdílné pojmy, jako feudalismus a kapitalismus Autor by měl bedlivě ještě mnohé nastudovat, než začne psát, aby nepsal podobné nesmysly V. Berossos°°

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/byznys/sdilena-ekonomika-je-mytus-komunismus-totiz-nefunguje_497214.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

USA připustily možnost námořní blokády Ruska!

Spojené státy mohou v případě potřeby uspořádat námořní blokádu Ruska, aby zabránily dodávkám energií do zemí Středního východu. Podle Moskvy by to však bylo vyhlášením války.

Toto prohlášení učinil americký ministr vnitra Ryan Zinke během vystoupení v Pittsburghu, uvedl list Washington Examiner.

"Máme příležitost, díky námořnictvu, zajistit, aby námořní komunikační cesty zůstaly otevřené a v případě potřeby je zablokovat, aby se ruské energetické nosiče nedostaly na trh," řekl Zinke.

Kromě toho americký ministr uvedl, že jediným zdrojem příjmů ruského hospodářství je prodej energetických zdrojů. Moskva sleduje takovou aktivní politiku na Blízkém východě, protože tam chce tam prodávat ropu a plyn, stejně jako v Evropě, tvrdil.

Zinke také poznamenal, že situace s Íránem je velmi podobná se situaci s Ruskem, a tvrdil, že existují dvě možnosti řešení těchto otázek.

"Tím je vojenská varianta, kterou bych raději nepoužíval. A je tam ekonomická varianta, která spočívá v tom, že vyvíjí tlak a vytlačuje jejich energie. Jsme schopni to udělat proto, že Spojené státy americké jsou největším producentem ropy a zemního plynu," dodal Zinke.

Některé jestřábí úvahy politiků ve Spojených státech vyvolávají dojem, že ne zcela chápou realitu. Ruská federace není zadním dvorkem USA, ani zemí, jako je třeba Honduras. A že hegemonistické úvahy světového policajta v tomto případě nefungují.

Odpověď z Ruska byla rychlá a stručná. A to z úst vlivného ruského senátora Alexeje Puškova.

"Vedoucí ministerstva vnitra Zinke obvinil Rusko z úmyslu dodávat energetické zdroje na Blízký východ a pohrozil nám námořní blokádou. Kromě skutečnosti, že je to úplný nesmysl, americká blokáda ze strany USA by se rovnala vyhlášení války. Někdy je lepší žvýkat než mluvit," zdůraznil ruský senátor na svém Twitteru.

Zdroj: https://www.washingtonexaminer.com/policy/energy/ryan-zinke-naval-blockade-is-an-option-for-dealing-with-russia

Čeho bychom se měli obávat?

To je název pozoruhodného sborníku 150 esejů předních světových vědců, který uspořádal John Brockman, zakladatel nadace Edge, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Odborníci se v nich vyjadřují k otázkám budoucnosti naší civilizace, které je znepokojují. Škála jejich obav je skutečně široká a pojednává o problémech, na které občas s hrůzou pomýšlíme - třeba o riziku zničující jaderné války až po hrozby, na něž jsme až doposud nepomysleli, protože je neznáme.

Protože v tomto podzimním čase všude v naší republice zuří volební kampaň, zaměřil jsem se na několik příspěvků, které pojednávají o politice, volbách a moderních technologiích. Vyplývá z nich jistá útěcha, že nejen my žijeme v totálním blázinci.

Haim Harari si všímá nezamýšlených a náhodných důsledků používání moderních technologií na politiku. Ačkoliv se náš svět stal komplikovanějším a řešení problémů časově náročnější, často přesahující dlouhá desetiletí, časový horizont politiků na Západě málokdy přesahuje horizont příštích voleb, tedy čtyři roky.Zároveň rozsah jejich poselství veřejnosti se z původních 140 stránek v 19. století a 140 řádek ve století dvacátém zkrátil na Trumpových 140 znaků. Obsahová stránka sdělení ustupuje vizuálnímu dojmu, totéž platí o znalostech a schopnostech politiků. Když to doplní médii obsedantně prosazovaná transparentnost, která mimo jiné znamená téměř povinné zveřejňování utajených a důvěrných informací. H. Harari se dokonce obává, že v budoucnu budou politici nuceni ve jménu transparentnosti zveřejňovat výsledky a fotografie své poslední kolonoskopie. Když sleduji zájem novinářů o zdraví našeho pana prezidenta, začínám obavy pana Harariho plně sdílet. Důsledkem toho pak je, že schopní a úspěšní lidé se vstupu do politiky vyhýbají.

Bruce Parker (jinak specialista na tsunami) si všímá, jak veřejný prostor ovládla povrchnost, která prosazuje emoce místo logiky, sebestřednost místo tolerance a schopnosti vydělat peníze místo pravdy a porozumění. Přestože oficiálně chceme, aby zvolení úředníci byli inteligentní lidé, kteří se starají o to, co je nejlepší pro národ (nebo celý svět), volené administrativní pozice (a to na všech politických úrovních) jsou jediné, které na kandidátech nevyžadují splnění jiných kritérií, než je minimální věk. Nepotřebuje mít vysokoškolský titul ani předchozí úspěšnou kariéru. Jen musí přesvědčit lidi, aby je volili. Nejsnáze pak uspějí neinformovaní či přímo hloupí kandidáti, budou-li mít dostatek peněz na velkoplošné plakáty a krátké klipy, v nichž se stylizují na filmové hrdiny.

Andrew Lih si všímá fenoménu, kolem kterého se u nás již také rozvířila velmi vášnivá debata, tedy sociálních médií. Výmluvný je titulek jeho příspěvku: "Je nová veřejná sféra... Veřejná?" Píše mimo jiné o Facebooku a Twitteru. Na rozdíl od našich zkušeností jej neznepokojuje cenzura, ale nemožnost něco na něm zpětně nalézt. Konstatuje, že Facebook je ze své podstaty soukromý, takže něco na něm hledat a zkoumat téměř nelze, a to ani pro autory svých vlastních příspěvků. To, že ve své české verzi se stal eldorádem udavačů a samozvaných cenzorů, už je jen ta pověstná třešnička na dortu.

Svůj výběr z četby esejí bych zakončil varováním Franka Wilczeka, nositele Nobelovy ceny za fyziku, který se obává, že promarníme skvělé příležitosti, jež nám nabízí současný rozvoj vědy. Analogie nachází v pádu říše Západořímské, protože tehdy také došlo k odklonu duševního úsilí od vynalézání k vykořisťování, oslabení nepřetržitým válčením a zvyšující se (importovaný) náboženský fundamentalismus. Tehdy zavinily dlouhou dobu temna, a totéž nám hrozí dnes.

Zdroj: http://www.novarepublika.cz/2018/10/jaroslav-basta-ceho-bychom-se-meli.html

Odkaz "Mnichova"

Ivan David

30. 9. 2018 (vystoupení na demonstraciu příležitosti 80. výročí "Mnichova")

Mnichov pro nás zůstává symbolem zrady spojenců. Čím jejich zrada rozšiřuje naši zkušenost? Mělo by pro nás být trvalým poučením, že spojenecká smlouva se snadno stane cárem papíru. Státy kladou svoje zájmy, tedy zájmy korporací, které je ovládají, nad zájmy kohokoli jiného, tedy samozřejmě i nás. Žijeme ve strategicky významném srdci Evropy a ti kteří se tváří jako spojenci od nás budou vždy chtít, abychom jim nepřekáželi, byli pevnou hrází proti těm druhým a vždycky nás ochotně nechají za svoje zájmy padnout.

Další poučení, které bychom si také připomínat je pátá kolona a kolaboranti, všechny ty prodejné duše, které chtějí vždycky být na straně vítězů i proti vlastnímu národu. I dnes tu máme víc než dost těch, kteří nás po kouskách prodávají. V politických stranách, v zastupitelských orgánech. Jsou všude tam, kde se rozhoduje o našem osudu. Mluví o našich závazcích, ale plnění těch jejich od nich neočekávejme.

Proti velké cizí síle nemáme sami šanci, ale vlastních parazitů a zrádců se zbavovat můžeme a musíme, abychom nebyli příliš snadným soustem.

Národ přežil válku, protože si uchoval vědomí vlastní pospolitosti. Musíme se starat sami o sebe jako politický národ a nesmíme si nechat vnutit tvrzení, že neexistujeme.

Je rozumné prospívat jiným, pokud to prospívá i nám. Proto máme migrantům pomáhat, aby nemigrovali. Vyloučeným, aby se dovedli postarat o sebe a byli pro společnost uplatnitelní. Teroristům, aby nebyli teroristy, a pokud by nesouhlasili, aby nebyli vůbec.

Měli bychom dodržovat a prohlašovat zásadu, že cizí nechceme a svoje si vzít nedáme.

Pokud nebudeme takto uvažovat, stane se nám znovu, že budeme zrazeni, protože jsme zradili i sami sebe.

Starejme se o sebe, o svoje zájmy, o vlastní zdatnost, protože osudová jednání o nás bez nás stále probíhají a háchové a moravcové jsou stále připraveni nás zachraňovat.

Zdroj: http://www.novarepublika.cz/2018/09/odkaz-mnichova.html

Ze Sýrie bude Rusko moci sledovat letadla v Izraeli a Evropě!

Rusko převede Sýrii nejen komplexy S-300, ale i další obranné systémy proti přesným zbraním z jiných zemí.

Zejména, jak experti předpovídají, ruská armáda bude moci sledovat a reagovat na letadla na Středním východě a v Evropě už v okamžiku, kdy se mají připravovat pro vzlet, napsal Newsweek.

Ruské systémy, které se nacházejí v Sýrii, bylo rozhodnuto posílit, aby mohly sledovat letadla v celém regionu i mimo něj, uvedl Newsweek. Moskva podniká tento krok poté, co Izrael vyvolal situaci, kdy byl sestřelen ruský IL-20.

Publikace se odkazuje na prohlášení prvního náměstka vedoucího koncernu "Radio-electronické technologie" Vladimira Michejeva: "K obvyklým systémům ochrany proti radaru se přidají systémy, které si umí poradit s vysoce přesnými zbraněmi - naváděnými bombami a raketami, které, možná, bude používat Izrael, ten již oznámil, že bude pokračovat v práci na objektech v oblasti." Podle něj se do Sýrie dodá systém, který blokuje veškeré prostředky řízení a navigace letadel a skupin lodí.

"Budeme vědět nejen, že již někdo dorazil do oblasti, ale to, že jakékoliv letadlo jen roluje na letišti - v Izraeli a Saúdské Arábii, v Evropě," citovala publikace slova odborníka. Tyto systémy přiřadí letadlu cílové číslo automaticky a nabízejí celou řadu možností, "radio-elektronický průzkum, nebo radioelektronické potlačení nebo rušení, nebo dokonce v určitém okamžiku, když zjistíme, že situace je kritická, i palebný účinek". Dále poznamenal, že Rusko se snaží posílit svoji obranyschopnost, včetně například vzdušného závěsu, který činí letadla neviditelná pro nepřátelské rakety.

Po incidentu s IL-20 slíbilo Rusko během příštích dvou týdnů dodat Sýrii systém S-300, stejně jako radioelektronickou obranu. Ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, tento proces již byl zahájen. Tato zpráva značně znepokojila Izrael a Spojené státy, uvedl Newsweek. Sýrie a Írán zase varovaly Izrael, aby na syrském území už neútočil, nicméně izraelský premiér uvedl, že útoky nezastaví

Zdroj: https://www.newsweek.com/russia-electronic-warfare-system-syria-will-track-planes-europe-israel-1144693

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.